hindringer for bæredygtig
omstilling i Danmark

10

DK / NO / SE

The UnSustainability Report 2023 – DK

10 hindringer for bæredygtig omstilling i Danmark

Hvis vi skal redde planeten, biodiversiteten og fremtiden – så skal vi ændre verden, og vi skal gøre det hurtigt.

Det er alle vist enige om.

Og det handler om at vi skal gøre vores liv, virksomheder og samfund bæredygtigt.

Men hvordan gør vi lige det?

De fleste er glade for at tale om målsætninger, fremtidens teknologier og ambitioner.

Men i denne rapport tillader vi os at se bort fra de sædvanlige bæredygtigheds-skåltaler. Her fokuserer vi ikke på alt det, der i fremtiden gør verden mere bæredygtig.

Vi fokuserer i stedet på det, der i dag gør os mindre bæredygtige. Lige fra dårlige vaner og dumme systemer til rigide regler og luftige løfter.

Beklager, at vi ødelægger den gode stemning.

Fremtidens bæredygtigheds-rapportering kommer til at gøre det samme.

Vi skal ikke længere fortælle om alt det gode vi gerne vil, men også være ærlige omkring det, vi ikke er nået i mål med.

Her stiller vi skarpt på 10 hindringer for bæredygtig omstilling i Danmark. Mange af dem koster på klimaregnskabet, andre på tilliden til udviklingen. Alle er de ømme tæer, som skal trampes på.

God fornøjelse med The UnSustainability Report.

Præsenteres af

The UnSustainability Report

The UnSustainability Report er udarbejdet af Geelmuyden Kiese i samarbejde med Deloitte Economics. Til grund for rapporten ligger omfattende research, gennemførsel af interviews og kvantificering af de hindringer, vi har identificeret. Sådan har vi udarbejdet rapporten:

1 RESEARCH: Vi startede med at identificere hvilke sektorer i samfundet, der i størst omfang skal levere CO2-reduktioner hvis vi i Danmark skal nå vores klimamål. Det omfatter blandt andet landbrug, transport og fremstillingserhverv. Vi identificerede også hvilke teknologier, vi sætter vores lid til i opfyldelsen af dem – for eksempel Carbon Capture & Storage (CCS) og Power-to-X. Alt dette skete med udgangspunkt i Energistyrelsens årlige klimafremskrivning.

Vores udgangspunkt var, at kunne vi identificere hindringer for netop disse sektorer og teknologier, så vil det også være de hindringer, der vil have betydelig effekt for bæredygtig omstilling i Danmark.

2. INTERVIEWS: Herefter foretog vi interviews med eksperter, virksomhedsledere og brancherepræsentanter. Udvælgelsen af interviewpersoner skete med udgangspunkt i de identificerede sektorer og teknologier som omtalt ovenfor. Vi foretog også yderligere desk research på baggrund af interviewpersonernes udsigelser.

3. IDENTIFIKATION OG KVANTIFIKATION AF HINDRINGER: På baggrund af data fra vores interviews og desk research identificerede vi en række forskellige hindringer for bæredygtig omstilling. I samarbejde med Deloitte Economics udvalgte vi 10 til at indgå i rapporten. Udvælgelsen skete på baggrund af en samlet vurdering af data fra både interviews og desk research. Af de 10 hindringer kunne seks herefter kvantificeres i forhold til potentiale for CO2-reduktioner ved indgriben.


Hvad mener vi med bæredygtighed – og ”ubæredygtighed”?
Vi anvender FN’s definition af bæredygtighed, som den blev præsenteret af Brundtland kommissionen i 1987, det vil sige udvikling, der ”som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”.
Dermed anvender vi også en bred definition af bæredygtighed, der dog for denne rapport afgrænser sig til bæredygtighed indenfor miljø, klima og biodiversitet, herunder vores nationale klimamål.
”Ubæredygtighed” definerer vi derfor som de hindringer, der står i vejen for opfyldelsen af de nationale klimamål, og/eller negativt påvirker samfundets, virksomheders og borgers evne til at opfylde egne behov med respekt for fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne.

Ventetid på omstilling: Rundt regnet et årti

1

1

Goddag. Det er omstillingen. Din aktuelle ventetid er mellem ni og 11 år. Landet over står virksomheder og private klar til at sætte skub i grønne energiprojekter. Men de bliver bremset af et kafkask bureaukrati, der umuliggør Danmarks 2030-mål.

Hvad kan man nå på ni år? Hvis man er NASA, kan man udvikle verdens hidtil største raket og sende den til månen1. Og hvis man er Danmark, kan man med nød og næppe nå at opføre en mindre havvindmøllepark ved Møn.

At opføre en havvindmøllepark tager nemlig mellem ni og 11 år - og på land går det ikke meget hurtigere2.

Årsagen er ikke manglende ambitioner eller kompetencer. Langsommeligheden skyldes i stedet sagsbehandlingstider, komplicerede krav og godkendelsesprocedurer. Kort og godt: Bureaukrati. Kafkaske systemer, der bremser Danmarks 2030-planer.

De danske klimamål skal nås om syv år, og vedvarende energi er en nøglekomponent i ligningen. Derfor har Regeringen og Folketinget vedtaget at vi inden 2030 skal have femdoblet produktionen af strøm fra havvindmøller, og firedoblet produktionen fra vindmøller og solceller på land.

Bureaukrati og ineffektive processer spænder ben for den grønne omstilling, og det er virksomheder og borgere ikke tjent med.

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri

Men med det nuværende tempo når vi ikke i mål, lyder det blandt andet fra Dansk Industri. Og fra samme sted er meldingen klar: Der er brug for mindre bøvl, mindre bureaukrati og mere forudsigelighed – ellers overskrider den vedvarende energi langt klimamålets holdbarhedsdato3:

”Der skal turbo på udbygningen af vedvarende energi, så vi får 100 pct. grøn energi i 2030. I dag tager det næsten ni år at lave en havvindmøllepark, og det skal vi have ambitioner om at gøre på den halve tid. Bureaukrati og ineffektive processer spænder ben for den grønne omstilling, og det er virksomheder og borgere ikke tjent med i en tid, hvor vi har mere brug for billig energi end nogensinde", siger adm. direktør for Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen.

Vores beregninger viser, at skruede vi op for tempoet for udrulning af den vedvadrende energi, så ville CO2-gevinsten være betragtelig: en yderligere årlig CO2-fortrænging på 750.063 tons i gennemsnit, og en effekt over syv år frem mod 2030 på i alt 5.250.443 tons.

Bureaukratiske benspænd giver ventetid på grøn omstilling

5.250.443 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Læs mere +

Lange sagsbehandlingstider og godkendelsesprocesser forsinker udbygningen af vedvarende energi.

Deloitte Economics

5.250.443 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Der er behov for sætte tempoet gevaldigt op, hvis vi skal nå ambitionerne om at firdoble elproduktionen fra vindmøller og solceller samt femdoble produktionen fra havvindmøller i 2030. Hvis vi forestiller os, at vi kan øge tempoet, så vi kan installere 50 pct. mere ny vedvarende energi om året frem mod 2030, så ville CO2-gevinsten være betragtelig: en yderligere årlig CO2-fortænging på 750.063 tons i gennemsnit, og en effekt over syv år frem mod 2030 på i alt 5.250.443 tons CO2-besparelse for klimaet.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville være virkningen af at fjerne tilstrækkelige administrative byrder (for det meste tilladelsesprocedurer) til at fremskynde udbredelsen af den nuværende vedvarende e-energirørledning med 50 %.

Udgangssituation:

• Årlige vindmølleanlæg på land på 0,6 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

• Årlige havvindinstallationer på 1,3 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

• Årlige solcelleanlæg på 3,8 GW (prognose for Solarpower Europe 2021-2030, 2021)

• Kulstofintensiteten i elnettet er 190,5 kg CO2-ækv. MWh (indregnet i energiimport), dekarbonisering med 11,4 % om året (Ecoinvent 2022, European Energy Agency 2022)

Antaget indgreb:

• Ophævelsen af den administrative byrde gør det muligt at accelerere det planlagte udviklingstempo for vedvarende energiprojekter med det halve, hvilket tillader 50 % yderligere kapacitet at komme online hvert år indtil 2030.

• Kapacitetsfaktorer antages at være 25 % for landvind, 50 % for havvind, 12 % for solceller og 51 % for vandkraft (IEA, 2022).

Formodet effekt:

• Ved at bruge emissionsregnskabsmetoden fra Det Europæiske Energiagentur antages vedvarende kilder at levere drivhusgasfri elektricitet.

• Kun virkningen af den trinvise 50 % vedvarende elektricitetskapacitet er medtaget (netto fra antaget fortsatte dekarboniseringsbestræbelser i hvert land som inkluderet i basislinjen)

Begrænsninger:

• I overensstemmelse med Det Europæiske Miljøagentur og Drivhuset, tages der ikke højde for livscyklusvurderingen af emissioner fra vedvarende energiaktiver (emissioner knyttet til fremstilling og installation af aktiverne). Disse emissioner er meget afhængige af det sted, hvor komponenterne blev fremstillet.

Forøgelsen på 50 % i udviklingskapacitet er en vilkårlig antagelse, der er lavet som en del af hypotese-udvikling og er ikke understøttet af forskning.

Ni år for færdig vindkraft

I 2012 startede man opførslen af en havvindmøllepark ud for Møn. Den blev færdig ni år efter i 2021. I 2018 vedtog man opførslen af havvindmølleparken Thor ud for den jyske vestkyst. Sving i vingerne forventes tidligst i 2027.

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2023

2027

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2017

2021


Havvvindmølleparken Thor

Havindmølleparken
Kriegers Flak

Der er behov for sætte tempoet gevaldigt op, hvis vi skal nå ambitionerne om at firdoble elproduktionen fra vindmøller og solceller samt femdoble produktionen fra havvindmøller i 2030. Hvis vi forestiller os, at vi kan øge tempoet, så vi kan installere 50 pct. mere ny vedvarende energi om året frem mod 2030, så ville CO2-gevinsten være betragtelig: en yderligere årlig CO2-fortænging på 750.063 tons i gennemsnit, og en effekt over syv år frem mod 2030 på i alt 5.250.443 tons CO2-besparelse for klimaet.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville være virkningen af at fjerne tilstrækkelige administrative byrder (for det meste tilladelsesprocedurer) til at fremskynde udbredelsen af den nuværende vedvarende e-energirørledning med 50 %.

Udgangssituation:

• Årlige vindmølleanlæg på land på 0,6 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

• Årlige havvindinstallationer på 1,3 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

• Årlige solcelleanlæg på 3,8 GW (prognose for Solarpower Europe 2021-2030, 2021)

• Kulstofintensiteten i elnettet er 190,5 kg CO2-ækv. MWh (indregnet i energiimport), dekarbonisering med 11,4 % om året (Ecoinvent 2022, European Energy Agency 2022)

Antaget indgreb:

• Ophævelsen af den administrative byrde gør det muligt at accelerere det planlagte udviklingstempo for vedvarende energiprojekter med det halve, hvilket tillader 50 % yderligere kapacitet at komme online hvert år indtil 2030.

• Kapacitetsfaktorer antages at være 25 % for landvind, 50 % for havvind, 12 % for solceller og 51 % for vandkraft (IEA, 2022).

Formodet effekt:

• Ved at bruge emissionsregnskabsmetoden fra Det Europæiske Energiagentur antages vedvarende kilder at levere drivhusgasfri elektricitet.

• Kun virkningen af den trinvise 50 % vedvarende elektricitetskapacitet er medtaget (netto fra antaget fortsatte dekarboniseringsbestræbelser i hvert land som inkluderet i basislinjen)

Begrænsninger:

• I overensstemmelse med Det Europæiske Miljøagentur og Drivhuset, tages der ikke højde for livscyklusvurderingen af emissioner fra vedvarende energiaktiver (emissioner knyttet til fremstilling og installation af aktiverne). Disse emissioner er meget afhængige af det sted, hvor komponenterne blev fremstillet.

Forøgelsen på 50 % i udviklingskapacitet er en vilkårlig antagelse, der er lavet som en del af hypotese-udvikling og er ikke understøttet af forskning.

Deloitte Economics

5.250.443 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

2

Antallet af personbiler vokser

2

Siden år 2000 har danskerne nemlig fået mange flere biler. Ca 850.000 flere, eller hvad der svarer til en stigning på 46 procent5. Det er mange flere, end man rationelt kan forklare alene ud fra logistiske hensyn. Vi har ikke samtidig set en lignende eksplosiv befolkningstilvækst, som kunne forklare, at vi nu er flere, der skal transportere os – faktisk sidder vi kun i gennemsnit 1,08 personer i bilen, når vi pendler til og fra arbejde6. Danmark er heller ikke pludseligt blevet fire gange større, og afstandene længere. Konklusionen er klar: Danskerne er glade for biler. Og vi vil helst køre så få som muligt i dem.

Der bliver stadig købt for mange nye biler i Danmark og omstillingen af transportsektoren sker ikke i det nødvendige tempo.

Søren Have, Programchef for Fremtidens Mobilitet hos Concito.

Hvert år kommer der 75.000 nye biler på vejene7. Samtidig har mere end 19 pct. af de danske familier mere end én bil og det tal er stigende8. Men hvis vi i stedet for at købe flere biler, bare rykkede lidt tættere sammen i dem vi allerede har, vil der være meget CO2 at spare, viser vores beregninger.

”Der bliver stadig købt for mange nye biler i Danmark og omstillingen af transportsektoren sker ikke i det nødvendige tempo. Nysalg af emissionsbiler bør uddø og vi skal med bl.a. afgifter fremme bedre udnyttelse af såvel biler som veje – det vil også overflødiggøre de fleste planlagte motorvejsprojekter”, understreger Søren Have, Programchef for Fremtidens Mobilitet hos Concito.

Vi er glade for det grønne – og bil nummer to

7.537.289 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Læs mere +

Forventet udvikling i antallet af personbiler på vejene i Danmark frem mod 2035 (kilde: Energistyrelsen)

Bestand af personbiler 2020–2035

Den danske bilflåde vokser og bliver ikke fri for diesel og benzin lige foreløbigt.

Der er to kurver, der følges ad. Danskernes engagement i klimaet og vores indkøb af flere biler. Siden år 2000 er der kommet rundt regnet én million flere biler på vejene i Danmark. Så selvom danskerne gerne vil det grønne, så vil vi vores biler mere. Hvis vi rykkede sammen i bilerne, så ville CO2-gevinsten være op imod 7,5 m. tons CO2 frem mod 2030.

Det er en smule paradoksalt. Spørger du danskerne, så er klima et af vores vigtigste politiske emner. Men når det kommer til køb af bil, og måske bil nummer to, så falmer de grønne hensigter en smule. Faktisk er vi så glade for biler, at udledningerne fra transportsektoren kun forventes at falde marginalt med 2,6 pct. om året frem mod 2030, selvom bilerne bliver markant grønnere. Det skyldes især, at vi samtidig køber flere biler og transporterer os længere i dem4. Dermed vil transporten udgøre en større andel af vores samlede udledninger i 2030 end i 2020 i takt med at udledninger fra de øvrige sektorer falder

Deloitte Economics

7.537.289 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Det går alt for langsomt med at reducere udledningerne fra transportsektoren. De nye benzin- og dieselbiler, som bliver købt i dag, vil stadig køre på vejene om 15 år. Dermed går der rigtig lang tid før alle biler vil være nuludslipsbiler. Forestiller man sig, at vi satte en prop i købelysten og i stedet rykkede lidt tættere sammen i de biler vi allerede har, så ville CO2-reduktionen være ganske betragtelig. Det viser beregninger fra Deloitte Economics. Øgeder vi således det gennemsnitlige passagerantal i bilerne med 25% - fra 1.08 passagerer til 1.35, så vil vi årligt kunne spare 1.076.756 tons CO2, eller lidt over 7,5 millioner tons frem mod 2030. Det svarer til omtrent de samlede emissioner ved fuld livscyklus fra ca. 2,05 mio. biler.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville virkningen være af at øge det gennemsnitlige sædeforbrug med 25 % til 1,35 sæder pr. rejse?

Udgangssituation:

Den gennemsnitlige pendlingsdistance (tur-retur) er 44,2 km (Danmarks Statistik, 2021-basislinje)

Det samlede antal arbejdspendlere i Danmark er 2,9 millioner (Danmarks Statistik, 2021 baseline)

67 % af pendlerne bruger egen bil til at pendle (Dansk Industri , 2021)

Det gennemsnitlige sædeforbrug pr. bil under arbejdspendling er 1,08 ( Vejdirektoratet , 2022)

Danske arbejdere pendler og gennemsnitligt 180 dage om året, forudsat 16 % fjernarbejde (Dansk Industri , 2022)

Antaget indgreb:

bilpooling er implementeret (f.eks. dedikerede vejbaner, afgiftssystem, skattefradrag)

Som følge heraf stiger det gennemsnitlige sædeforbrug med 25 % til 1,35 sæder pr. tur.

Formodet effekt:

Som et resultat af stigningen i sædeforbrug fjernes det, der svarer til 360.000 biler fra den daglige pendling (1,4 millioner biler pendler, fra 1,8 millioner), hvilket omsættes til undgåede emissioner.

Undgåede emissioner estimeres ved hjælp af livscyklusvurderingsdata ( dvs. inklusive emissioner fra køretøjsfabrikation, fra Ecoinvent 2022)

Begrænsninger:

Fordelingen af brændstof og tilhørende emissioner for den danske bilbestand er estimeret ud fra salgsdata for 2021 og brugt som en statisk variabel. Dette skaber og overrepræsentation af elektriske køretøjer i de første par år af analysen, som bør resorberes over tid (dette udmønter sig i mere konservative skøn over virkningen).

Stigningen på 25 % i sædebrug er en vilkårlig antagelse, som er en del af hypoteseudvikling og er ikke understøttet af forskning.

Deloitte Economics

7.537.289 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Det går alt for langsomt med at reducere udledningerne fra transportsektoren. De nye benzin- og dieselbiler, som bliver købt i dag, vil stadig køre på vejene om 15 år. Dermed går der rigtig lang tid før alle biler vil være nuludslipsbiler. Forestiller man sig, at vi satte en prop i købelysten og i stedet rykkede lidt tættere sammen i de biler vi allerede har, så ville CO2-reduktionen være ganske betragtelig. Det viser beregninger fra Deloitte Economics. Øgeder vi således det gennemsnitlige passagerantal i bilerne med 25% - fra 1.08 passagerer til 1.35, så vil vi årligt kunne spare 1.076.756 tons CO2, eller lidt over 7,5 millioner tons frem mod 2030. Det svarer til omtrent de samlede emissioner ved fuld livscyklus fra ca. 2,05 mio. biler.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville virkningen være af at øge det gennemsnitlige sædeforbrug med 25 % til 1,35 sæder pr. rejse?

Udgangssituation:

Den gennemsnitlige pendlingsdistance (tur-retur) er 44,2 km (Danmarks Statistik, 2021-basislinje)

Det samlede antal arbejdspendlere i Danmark er 2,9 millioner (Danmarks Statistik, 2021 baseline)

67 % af pendlerne bruger egen bil til at pendle (Dansk Industri , 2021)

Det gennemsnitlige sædeforbrug pr. bil under arbejdspendling er 1,08 ( Vejdirektoratet , 2022)

Danske arbejdere pendler og gennemsnitligt 180 dage om året, forudsat 16 % fjernarbejde (Dansk Industri , 2022)

Antaget indgreb:

bilpooling er implementeret (f.eks. dedikerede vejbaner, afgiftssystem, skattefradrag)

Som følge heraf stiger det gennemsnitlige sædeforbrug med 25 % til 1,35 sæder pr. tur.

Formodet effekt:

Som et resultat af stigningen i sædeforbrug fjernes det, der svarer til 360.000 biler fra den daglige pendling (1,4 millioner biler pendler, fra 1,8 millioner), hvilket omsættes til undgåede emissioner.

Undgåede emissioner estimeres ved hjælp af livscyklusvurderingsdata ( dvs. inklusive emissioner fra køretøjsfabrikation, fra Ecoinvent 2022)

Begrænsninger:

Fordelingen af brændstof og tilhørende emissioner for den danske bilbestand er estimeret ud fra salgsdata for 2021 og brugt som en statisk variabel. Dette skaber og overrepræsentation af elektriske køretøjer i de første par år af analysen, som bør resorberes over tid (dette udmønter sig i mere konservative skøn over virkningen).

Stigningen på 25 % i sædebrug er en vilkårlig antagelse, som er en del af hypoteseudvikling og er ikke understøttet af forskning.

Foreningslivet til undsætning

Ditte Larsen fra Hareskovby havde købt bil nummer to. Nu har hende og familien solgt den igen til fordel for en delsbilsløsning. Ditte har endda skabt en lokal delebilsforening i hendes område.   

En øget klimabevidsthed fik Ditte Larsen i efteråret 2022 til at kontakte Nordsjællands Delebiler og et succesfuldt møde endte med, at Ditte Larsen tog initiativ til at stifte en lokalafdeling af foreningen i Hareskovby.  

”Vi er nu fem familier i Hareskovby, der har droppet bil nummer to og er fælles om at dele én. Det er meget tilfredsstillende at tænke på, at vi har sparet miljøet for flere biler, og samtidig sparer vi penge. 

Spørger man Ditte Larsen, om det ikke er lidt besværligt at have delebil i stedet for en bil i indkørslen, så falder svaret hurtigt:  

”Jeg synes faktisk, at det er nemt. Vi har en bil indenfor en kilometer, men når det er sagt, så må det gerne være lidt besværligt. Vi kan ikke mindske udledning og ressourceforbruget ved altid at vælge den nemmeste løsning.” 

Motor vehicle, Automotive lighting, Wheel, Tire, Car, Window, Sky, Hood

CASE

Foto: Preben Bitsch

LÆS HELE CASEN

3

Anlægsloftet bremser energirenoveringer i kommunerne

3

Varmen fiser ud af de kommunale bygninger

543.600 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Læs mere +

Varmen fiser ud af mange kommunalt ejede bygninger. De er både gamle og hullede. Men kommunerne energirenoverer sjældent og misser derfor muligheden for store CO2 besparelser. Årsagen er ikke manglende ambitioner, men i stedet det kommunale anlægsloft.

31 millioner kvadratmeter. Så meget ejer de danske kommuner, fordelt på alt fra folkeskoler, rådhuse og plejehjem9. Som Danmarks største bygningsejere, er det derfor oplagt at kommunerne også er de førende indenfor energirenoveringer, men sådan ser virkeligheden langt fra ud. Årsagen skal findes i det kommunale anlægsloft.

Anlægsloftet er i sin nuværende form en ærgerlig og unødvendig barriere for gode investeringer og grøn omstilling.

Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør i Synergi.

Kommunerne kan ikke bare frit vælge, hvor mange penge de vil bruge på at holde deres bygninger ved lige. Årsagen er anlægsloftet der, som navnet antyder, sætter en grænse for hvor mange penge kommuner må bruge på blandt andet at vedligeholde deres bygninger. Det kan have meget nære konsekvenser som løse tegl, afskallet facademaling og dårligt indeklima.

Men det har også konsekvenser for klimaregnskabet. Anlægsloftet er ikke et loft for CO2-udledning – tværtimod. For anlægsloftet er en grænse for, hvor meget kommunerne må bruge på at energirenovere deres bygninger.

Det kunne en betragtelig mængde af dem trænge til. Mange af dem er over 50 år gamle, står med papirtynd isolering og utætte vinduer – og nogle opvarmes med olie- eller gasfyr10. Det betyder, at de bruger meget mere energi og koster mere CO2, end nødvendigt. Der vil være CO2 at spare, hvis man bruger kommunale kroner på at energirenovere de kommunale kvadratmeter.

Energimærkninger
i kommunale bygninger

Der vil være energi og dermed også CO2 og penge at spare, hvis en større andel af de kommunale bygninger blev energirenoveret, så deres energimærke blev løftet til minimum energimærke C. I dag har ca. 2/3 af kommunale bygninger et energimærke under C11.

Deloitte Economics

543.600 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Der vil være meget energi og dermed også CO2 og penge at spare, hvis en langt større andel af de kommunale bygninger blev energirenoveret, så deres energimærke blev løftet til minimum energimærke C. Beregninger fra Deloitte Economics viser, at hvis man forbedre energimærkningen på de 68 procent af kommunale bygninger, der er under energimærke C, så ville man i gennemsnit årligt kunne spare 77.567 ton CO2, eller 543.600 ton CO2 frem mod 2030. I CO2-ækvivalenter, svarer det omtrent til 72.000 danskeres samlede CO-aftryk (Kilde: Danmarks Statistik, 2021).

Sådan er beregningen lavet

Hvilken effekt vil det have ved at løfte byggebudgetrammen for danske kommuner, så der kan afsættes mere kapital til at øge energieffektiviteten i kommunalt byggeri gennem renoveringsprojekter? Estimaterne for denne barriere hviler på en undersøgelse fra Transition.nu (2021).

Udgangssituation:

68 % af kommunale bygninger har en D-energiklassificering eller derunder.

Det nuværende energiforbrug fra kommunale bygninger er 3,1 TWh om året, hvilket svarer til drivhusgasemissioner på 361 kiloton CO 2 eq om året.

Antaget indgreb:

investeres i , at mulige forbedringer udføres (f.eks. isolering, solafskærmninger, ventilationsanlæg mv.) for væsentligt at løfte kommunale bygningers energimærke.

Renoveringsarbejdet antages at foregå over tre år (det fulde udbytte af renovering opnås i år 3).

Formodet effekt:

20 % af de kommunale bygninger har D-energimærket eller under energimærket.

De ombygninger og renoveringer, der er realiseret på de opgraderede bygninger, udmønter sig i energibesparelser på 734 GWh om året og undgik tilhørende drivhusgasemissioner på 90,6 kilotons om året.

Begrænsninger:

Vi bruger den mest virkningsfulde af de to scenarier foreslået af Transition.nu. Et scenarie, der kun fokuserer på "rentable" eftermonteringer (under 2020 energipriser) antyder undgåede drivhusgasemissioner på 79,1 kilotons om året. Det valgte scenarie på 90,6 kiloton ser bort fra rentabilitetsestimater.

Arbejdet fra Transition.nu, som vores resultater er baseret på, er baseret på en analyse af 6.418 kommunale energimærker, ekstrapoleret til den nationale kommunale byggepark (20.427 enheder).

“Energirenoveringer af gamle, nedslidte kommunale bygninger er en rigtig god forretning for både kommunekassen og klimaet. En investering på 5,6 mia. kr.12 vil hvert år generere en CO2-besparelse på 80.000 tons og sænke kommunernes samlede energiregning med 800 mio. kr. Det betyder, at tilbagebetalingstiden er på bare syv år – hvorefter kommunerne hvert år vil have 800 mio. kr. ekstra at investere i skoler, ældrepleje, daginstitutioner eller noget fjerde. Desværre står anlægsloftet i vejen for kommuner, der har penge på kistebunden eller er klar til at låne til energirenoveringer. Anlægsloftet er i sin nuværende form en ærgerlig og unødvendig barriere for gode investeringer og grøn omstilling,“ siger Katrine Bjerre Milling Eriksen, direktør i Synergi.

Deloitte Economics

543.600 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Der vil være meget energi og dermed også CO2 og penge at spare, hvis en langt større andel af de kommunale bygninger blev energirenoveret, så deres energimærke blev løftet til minimum energimærke C. Beregninger fra Deloitte Economics viser, at hvis man forbedre energimærkningen på de 68 procent af kommunale bygninger, der er under energimærke C, så ville man i gennemsnit årligt kunne spare 77.567 ton CO2, eller 543.600 ton CO2 frem mod 2030. I CO2-ækvivalenter, svarer det omtrent til 72.000 danskeres samlede CO-aftryk (Kilde: Danmarks Statistik, 2021).

Sådan er beregningen lavet

Hvilken effekt vil det have ved at løfte byggebudgetrammen for danske kommuner, så der kan afsættes mere kapital til at øge energieffektiviteten i kommunalt byggeri gennem renoveringsprojekter? Estimaterne for denne barriere hviler på en undersøgelse fra Transition.nu (2021).

Udgangssituation:

68 % af kommunale bygninger har en D-energiklassificering eller derunder.

Det nuværende energiforbrug fra kommunale bygninger er 3,1 TWh om året, hvilket svarer til drivhusgasemissioner på 361 kiloton CO 2 eq om året.

Antaget indgreb:

investeres i , at mulige forbedringer udføres (f.eks. isolering, solafskærmninger, ventilationsanlæg mv.) for væsentligt at løfte kommunale bygningers energimærke.

Renoveringsarbejdet antages at foregå over tre år (det fulde udbytte af renovering opnås i år 3).

Formodet effekt:

20 % af de kommunale bygninger har D-energimærket eller under energimærket.

De ombygninger og renoveringer, der er realiseret på de opgraderede bygninger, udmønter sig i energibesparelser på 734 GWh om året og undgik tilhørende drivhusgasemissioner på 90,6 kilotons om året.

Begrænsninger:

Vi bruger den mest virkningsfulde af de to scenarier foreslået af Transition.nu. Et scenarie, der kun fokuserer på "rentable" eftermonteringer (under 2020 energipriser) antyder undgåede drivhusgasemissioner på 79,1 kilotons om året. Det valgte scenarie på 90,6 kiloton ser bort fra rentabilitetsestimater.

Arbejdet fra Transition.nu, som vores resultater er baseret på, er baseret på en analyse af 6.418 kommunale energimærker, ekstrapoleret til den nationale kommunale byggepark (20.427 enheder).

Varmen siver
ud af skolen

Bjørn Johansen er formand for bestyrelsen i Søren Kanne-skolen, som ligger i Norddjurs Kommune. Han havde set frem til at energirenovere skolen med blandt nye vinduer og døre. Bedre energiregnskab, CO2-sparet, sundere indeklima for lærere og elever. Men anlægsloftet forhindrer kommunen i at bruge 12 mio. kroner, der ellers var afsat til formålet. En del af pengene er lagt til side, i håb om at kommunen kan få lov at bruge pengene i 2023, men det er langt fra sikkert. Mens skolebestyrelsen venter på grønt lys, så siver varmen stadig ud af de gamle skolebygninger.

”Jeg kan godt frygte, at de tiltrængte renoveringer har lange udsigter. Varmen fiser ud, og udover en unødvendig højere varmeregning, så giver det både elever og lærere en hverdag, hvor de bruger mange timer med kulde og træk. Klimaet er det heller ikke godt for. ”, siger Bjørn Johansen.

CASE

Læs hele casen

4

Mangel på arbejdskraft

4

Du kender det. Du har drømt om en ny terrasse. Pengene er der. Plankerne er købt. Men tømreren? Han har tid engang i november. Situationen er den samme for den grønne omstilling.

Der mangler ikke ambitioner, når det gælder den grønne omstilling. Der mangler folk. Mere præcist 25.000 personer om året eller samlet set omkring 200.000 personer frem mod 2030. Det er næsten ligeså mange som der bor i Odense kommune. Det handler om it-folk og andre specialister. Men det er særligt faglærte, der er mangel på.

Når der i de kommende år skal udskiftes olie- og naturgasfyr, rejses vindmøller og bygges energi-øer, vil der mangle i omegnen af 100.000 faglærte håndværkere. Udover håndværkere vil der desuden mangle medarbejdere med specialiserede korte, mellemlange og lange videregående uddannelser – ikke mindst it-eksperter til at udvikle fremtidens algoritmer til energieffektivisering.

Grøn omstilling mangler hoveder og hænder

Der skal mange flere hænder til, hvis vi skal bygge energiøer og rejse vindmøller i det tempo, der er nødvendigt for at nå vores klimamål i 2030.

En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at investeringer i den grønne omstilling vil skabe over 200.000 ekstra årsværk frem mod 203013. Problemet er bare, at der mangler folk til at besætte dem.

Det kræver, at vi får uddannet flere faglærte – både de unge og gennem efter- og videreuddannelsessystemet. Det er en bunden opgave for at komme i mål med klimaet.

Sofie Holme Andersen, Cheføkonom, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Så alvorlig er manglen på arbejdskraft, at forbund og organisationer over en bred kam opfordrer til handling på særligt tre områder: Uddannelse, fastholdelse og tiltrækning af udlændinge. Og det kan kun gå for langsomt:

"Som det ser ud nu, vil der være stor mangel på faglærte i 2030. Det er vel at mærke, før vi medregner den grønne omstilling, som utvivlsomt vil øge behovet yderligere. Den grønne omstilling har før været en gylden mulighed for Danmark, som den f.eks. blev med vindmøllerne, og det kan den blive igen. Men det kræver, at vi får uddannet flere faglærte – både de unge og gennem efter- og videreuddannelsessystemet. Det er en bunden opgave for at komme i mål med klimaet – og for at give dansk økonomi de bedste betingelser", siger Sofie Holme Andersen, Cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Varmepumper i venteposition

Gidex i Kjellerup i Midtjylland installerer varmepumper. Indehaveren Kasper Andersen har sørget for, at der er masser af varmepumper på lager – for efterspørgslen har været støt stigende, siden energikrisen satte ind. Henover efteråret 2022 løb han og hans medarbejdere ekstremt hurtigt, samtidig med, at Kasper kæmpede for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til den voksende ordrebog.

"Vi har en kæmpe ordrebog, som skal udredes, og lige nu har vi en ventetid på 2-3 måneder. Hvis der opstår endnu en bobble, hvor folk vil have varmepumper, får vi et kæmpe problem. Det er simpelthen vanskeligt at få kvalificeret arbejdskraft, så vi søger jo med lys og lygte i vores netværk og ved at slå job op på alle relevante fora. Det er først og fremmest uddannede VVS-montører og elektrikere, vi mangler. Der bliver uddannet for få, og der er kæmpe rift om dem”, siger Kasper Andersen.

Smile, Sleeve

CASE

LÆS HELE CASEN

5

Skatteregler bremser udtagning af lavbundsjorde

5

Det burde ligge lige for. Stop med at dyrke afgrøder på lavbundsjorde og opsæt i stedet solceller. CO2-gevinsten er potentielt stor, men skatteregler bremser projektet.

Lavbundsjord. Hvad er det? Det er en type af landbrugsjord, der tidligere var f.eks. vådområde. Det er også en type af jord, der indeholder særlig meget kulstof. Kulstofrige lavbundsjorder står for over 50 procent af de samlede udledninger, der finder sted ved dyrkning af jorder, selvom de kun udgør 7 procent af landbrugsarealet14.

Der må gøres noget, tænker du. Ja, og det er der også mange andre, der tænker. I Danmark står landbruget for en tredjedel af de drivhusgasser, som Danmark sender ud i atmosfæren. Ved at stoppe med at dyrke afgrøder på nogle af lavbundsjordene kunne landbruget tage et gigantisk skridt mod at udlede mindre.

Særligt gavnligt vil det være, hvis der i stedet for afgrøder blev opsat solceller på jordene.

Skal vi nå vores klimamål kræver det betydelig udbygning af vedvarende energi.

Peter Bjerregaard, markedsreguleringschef hos Better Energy

Og her kommer problemet.

Hvis en landmand vælger at sløjfe afgrøder og i stedet satse på solceller, så stiger skatten på jorden med op til ni gange. Konkret skyldes det, at jorden går fra at være landbrugsjord til industrijord. Den type jord beskattes mere – og samtidig er den ofte mindre værd, hvis den skal sælges videre.

Selv om man kunne få mere grøn energi for mindre CO2 ved at opstille solceller på lavbundjord, så står der ikke en eneste solcelle på de i alt 170.000 hektar lavbundsjord, der findes i Danmark, hvor der er afbrudt dræn.

“Skal vi nå vores klimamål kræver det en betydelig udbygning af vedvarende energi. Hvis vi samtidig placerer solcelleparkerne på kulstofrige lavbundsjorder, der så kan udtages fra landbrugsdrift og vådgøres, kan vi slå to fluer med ét smæk. Desværre spænder skattereglerne ben for udviklingen,” forklarer Peter Bjerregaard, markedsreguleringschef i energiselskabet Better Energy.

Hård beskatning for at omlægge dårlig landbrugsjord til solcellepark

5.104.350 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Læs mere +

Deloitte Economics

5.104.350 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Ifølge beregninger fra Deloitte Economics Hvis man stoppede med at dræne 50% af lavbundsjordene og konverterede dem til græsjord i 2030, så vil CO2-gevinsten være 5.104.350 tons CO2. Det svarer til et bidrag på godt og vel en fjerdedel af vejen til at nå Danmarks 70 pct. mål i 2030.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville det være, hvis halvdelen af den danske tørvejord, der i dag bruges til at dyrke afgrøder, bliver til græsarealer.

Udgangssituation:

Der dyrkes 171.000 ha tørvejord i Danmark ( Danmarks Naturfredningsforening , 2022)

Antaget indgreb:

50 % af afgrødens tørvejord omdannes til græsarealer ( dvs. ikke mere dyrkning) – Det er et regeringsmål. Fuld jordomlægning er progressiv over en periode på tre år.

Formodet effekt:

Græstørvejord stopper ikke med at udlede drivhusgasser, men deres emissioner er meget svagere end afgrødejord. Emissionsfaktorer fra IPCC, som oplyst af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (2020) finder, at græsarealer i gennemsnit udleder 10,0 tons CO 2 ækv. hektar om året mindre end dyrkede arealer (et fald på 27 %).

Vi antager en lige blanding af jord med et kulstofindhold >12% og land med et kulstofindhold mellem 6% og 12% (to almindelige internationale klassifikationer).

For græsarealer antager vi flerårigt græs, mens dyrket mark anses for dyrket i omdrift.

Begrænsninger:

Måling af drivhusgasemissioner fra jord afhænger af atmosfæriske overvejelser og bredere overvejelser relateret til de lokale økosystemer. Præcise målinger varierer derfor fra år til år og er forbundet med en vis usikkerhed.

Lidt mere om lavbundsjorde
Lavbundsjorde er eller var vådområder, som enge og moser, med højt indhold af kulstof. Når lavbundsjorde får lov at være i fred, bliver kulstoffet i jorden, men når lavbundsjorde drænes og opdyrkes som landbrugsjord, bliver kulstoffet frigivet til atmosfæren. Udtagning af lavbundsjord mindsker udledningen af CO2 og foregår ved at dræn afskæres og grøfter fyldes. Dermed genskabes den naturlige vandstand på arealerne.
Det samlede dyrkede lavbundsareal i Danmark vurderes i 2020 at være godt 170.000 ha. I 2018 udledte de kulstofrige lavbundsjorder ca. 4,8 mio. ton CO2e, svarende til 70 pct. af Danmarks samlede personbilpark 15.

Deloitte Economics

5.104.350 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Ifølge beregninger fra Deloitte Economics Hvis man stoppede med at dræne 50% af lavbundsjordene og konverterede dem til græsjord i 2030, så vil CO2-gevinsten være 6.335.5505.104.350 tons CO2. Det svarer til et bidrag på godt og vel en fjerdedel af vejen til at nå Danmarks 70 pct. mål i 2030.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville det være, hvis halvdelen af den danske tørvejord, der i dag bruges til at dyrke afgrøder, bliver til græsarealer.

Udgangssituation:

Der dyrkes 171.000 ha tørvejord i Danmark ( Danmarks Naturfredningsforening , 2022)

Antaget indgreb:

50 % af afgrødens tørvejord omdannes til græsarealer ( dvs. ikke mere dyrkning) – Det er et regeringsmål. Fuld jordomlægning er progressiv over en periode på tre år.

Formodet effekt:

Græstørvejord stopper ikke med at udlede drivhusgasser, men deres emissioner er meget svagere end afgrødejord. Emissionsfaktorer fra IPCC, som oplyst af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (2020) finder, at græsarealer i gennemsnit udleder 10,0 tons CO 2 ækv. hektar om året mindre end dyrkede arealer (et fald på 27 %).

Vi antager en lige blanding af jord med et kulstofindhold >12% og land med et kulstofindhold mellem 6% og 12% (to almindelige internationale klassifikationer).

For græsarealer antager vi flerårigt græs, mens dyrket mark anses for dyrket i omdrift.

Begrænsninger:

Måling af drivhusgasemissioner fra jord afhænger af atmosfæriske overvejelser og bredere overvejelser relateret til de lokale økosystemer. Præcise målinger varierer derfor fra år til år og er forbundet med en vis usikkerhed.

De første
solceller i mosen

Selvom vejen til udtagning af lavbundsjorde er belagt med høje skatter, så findes der, bogstaveligt talt, solstrålehistorier.

Ved Vordingborg arbejder man nemlig på Danmarks første solcellepark opført på lavbundsjord. Her skal 156 hektar lavbundjord i Køng Mose tages ud af drift, og i stedet skal der placeres en solcellepark, der skal kunne producere strøm til omkring 42.0000 husstande. Både lodsejerne, et energiselskab og landbrugsminister er begejstret for pioner-projekt og ministeren er interesseret i at undersøge skattereglerne yderligere16.

CASE

LÆS HELE CASEN

6

Elektronikforbruget stiger mens ressourcerne svinder

6

Ny smartphone. Ny computer. Nyt tv. Smid ud. Gentag. Elektronikforbruget buldrer derudaf. Det samme kan desværre ikke siges om genanvendelsen af de dyrebare råstoffer, elektronikken indeholder, og som er nødvendige for at skabe grønne teknologier til grøn omstilling. Der er gevinst på klimakontoen ved at skrue op for genanvendelsen, og ned for forbruget.

I 2020 vandt Danmark EM. Ikke i fodbold, men i at købe elektronik17. Desværre kan vi i 2022 ikke bryste os af en lignende europæisk topplacering, når det kommer til genanvendelse af den megen elektronik, vi køber. Her er Danmark nede på en 20. plads i EU18, idet vi kun formår at få indsamlet lidt over 50% af vores elektronik til genanvendelse.

Den voksende bunke af e-affald, gamle smartphones i rodeskuffen og tv’er på loftet, udgør ifølge mange eksperter et reelt klimaproblem. Mange af de dyrebare råstoffer, som elektronikken indeholder (sjældne jordarter såsom kobolt og litium) er nemlig vigtige komponenter i at udbygge de grønne teknologier, vi har brug for i den grønne omstilling – f.eks. til batterier i biler, mikrochips og solpaneler19 20. Og som tabellen nedenfor viser, så får vi i 2035 et tydeligt problem med at skaffe nok af dem hvis vi fortsætter status quo.

“Elektronikprodukter påvirker vores miljø. Mest af alt i produktionen i forhold til produktets levetid og bortskaffelse. Når ædelmetallerne og andre knappe ressourcer er udvundet til produktionen, er det vigtigt vi sikrer de indgår i et cirkulært forløb, hvor først genbrug og levetidsforlængelse er i fokus og dernæst genanvender materialerne, som det givne produkt består af”, udtaler Thomas Billesø Jensen, Strategic Account Manager, Stena Recycling.

Den ”gode” nyhed er, at danskerne ikke er de eneste, der bidrager til den voksende bunke af e-affald, som ikke genanvendes. Ifølge The Global E-Waste Monitor 2020, er mængden af e-affald globalt steget med 21 procent på bare fem år21.

Når ædelmetallerne og andre knappe ressourcer er udvundet til produktionen, er det vigtigt vi sikrer de indgår i et cirkulært forløb.

Thomas Billesø Jensen, Strategic Account Manager, Stena Recycling

For at komme problemet til livs, og sikre bedre genanvendelse af de dyrebare ressourcer gemt i e-affaldsdyngerne vil EU-kommissionen i 1. kvartal af 2023 foreslå ny lovgivning om kritiske råstoffer. Lovgivningen skal bl.a. bidrage til at øge genanvendelse af råstoffer og øge produktionen internt i EU. Genanvendelse vil kunne opfylde EU’s behov for sjældne jordarter fuldt ud i 2050 og kunne dække 45-77 pct. af behovet for de metaller der anvendes i batterier i 205022. Men forudsætningen for at kunne genanvende er først og fremmest, at vi får indsamlet vores elektronikaffald. Bliver vi bedre til det og skrues der generelt op for mere cirkulært forbrug, så vil de globale klimagevinster være betragtelig. Læs mere i boksen til højre.


Burde der være pant på elektronik?

4.965.682 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Vi løber tør for batterier

Den europæiske efterspørgsel på kritiske råstoffer til produktion af eksempelvis batterier og vindmøller stiger. I 2035 vil den langt overstige udbuddet hvis ikke vi bliver bedre til udvinde og genanvende de sjældne jordarter. Kilde: Tænketanken Europa, 2022

Læs mere +

Deloitte Economics

4.965.682 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Ifølge beregninger fra Deloitte Economics, så vil der være globale klimagevinster at hente, ved at øge genanvendelse af e-affald, samt generelt skrue op for cirkulært forbrug.

Øget genanvendelse af e-affald

Hvis vi i Danmark øger mængden af genanvendt e-affald med 25%, vil den årlige CO2-gevinst gennemsnitligt være 58.591 tons CO2. Det svarer til 410.140 tons CO2 sparet frem mod 2030.

Øget cirkulært forbrug

Hvis nogle af de mest klimabevidste forbrugere skiftede til cirkulært forbrug i 50% af deres budget, ville den årlige CO2-gevinst være 650.792 tons CO2 eller 4.555.542 tons CO2 frem mod 2030

For begge disse tal er det ikke muligt at betragte CO2-besparelsen i forhold til vores nationale klimamål. Det skyldes at produktionen af mange af de produkter, der er tale om, og dermed også CO2-udledningen, sker i andre lande end i Danmark. Derfor taler vi her om globale klimagevinster.

Sådan er beregningen lavet

Øget genanvendelse af e-affald

Hvad ville være den globale effekt af at indsamle og genbruge 50 % mere af Danmarks elektroniske affaldsprodukter?

Udgangssituation:

179 kilotons affaldselektronik hvert år (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende indsamlingsprocent for elektronisk affald er 44 % (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende genanvendelsesprocent for elektronisk affald er 82 % (af indsamlet affald, Eurostat), det vil sige 64,8 kilotons

Antaget indgreb:

Uafhentet elektronikaffald indsamles og genanvendes med den aktuelle genanvendelsesprocent for hver geografi

50 % af det nygenanvendte affald gennemgår en optimeret genbrugsproces, hvor transportveje er optimeret, og hvor der anvendes højkvalitets materialegenvindingsmetoder.

Formodet effekt:

Effekten af optimeret genanvendelse antages at være 2,01 kg undgået drivhusgasemission pr. kg affald af elektronisk udstyr (Bond, 202, under et projekt finansieret af European Regional Development Fund)

Elektronisk affald (og relateret genbrug) antages at vokse med 1,4 % hvert år, baseret på den historiske vækstrate for enheder, der markedsføres (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Begrænsninger:

Metoden til estimat af affald er baseret på en "placed on market"-tilgang (POM). POM-tilgangen estimerer affaldsgenerering baseret på mængden af solgte enheder i en given geografi og giver typisk højere estimater end andre statistiske estimater af elektronisk affald.

Virkningen af den nuværende genbrugsmetode er svingende og er svær at vurdere konsekvent. Af denne grund fokuserer vores vurdering kun på uafhentet affald, der gennemgår genanvendelse af høj kvalitet for at undgå at lave antagelser om genanvendelsesprocenterne for de nuværende genanvendelsesmetoder.

CO 2 -besparelsesforudsætningerne for optimeret genanvendelse (2,01 kg pr. kg affald) er taget fra Bond, 2022 under et projekt af European Regional Development Fund. Forskningen er en kombineret tilgang af materialestrømsanalyse og livscyklusvurdering. Disse resultater er sandsynligvis undervurderet for genanvendelse af høj kvalitet: Resultater fra en livscyklusvurdering udført af Deloitte på kritisk materialegenvinding fra elektronisk affald tyder på en 2,04 kg/kg pr. kg affaldspåvirkning på undgåede emissioner.

De 50 % af affaldet, der går gennem optimeret genanvendelse, er en vilkårlig antagelse, som er en del af hypoteseudviklingen og er ikke understøttet af forskning.

Øget cirkulært forbrug

What would be the impact of increasing the circularity of consumer goods (i.e. repairing damaged goods or buying goods second-hand rather than purchasing brand new items or replacing items when they break)?

Baseline situation:

Consumption-based GHG emissions are 7.3 tonnes per capita per year (Global Carbon Project 2022, 2019 base year).

Yearly aggregate consumption is EUR 24,410 per capita (Eurostat, 2019 base year).

Consumption-based GHG decreases by 1.9% yearly.

Assumed intervention:

A range of policy measures are implemented to incentivise the switch to circularity (e.g. a reduced VAT rate on repair services and second-hand goods).

A share of the Nordic population is assumed to be “eco-active” and take active steps to take climate considerations into account in its consumption patterns (e.g. buying more sustainable products, actively manage waste, etc.). Eco-active consumers are assumed to switch a share of their consumption towards circularity when possible.

The share of eco-active consumers is estimated to be 21.3% in the Nordics and grows at a pace of 2.6 percentage points every year (based on European data from a 2022 GfK panel, using a median scenario).

Assumed impact:

Using the composition of Eurostat’s harmonised index of consumer prices (2022) as a proxy for consumption expenditure structuring, 9.4% of aggregate consumption is assumed to be spent on goods that are eligible to circularity (e.g. small appliances, toys, clothing items).

50% of end-of-life goods are assumed to be repairable or available as second-hand items rather than purchased from new again.

Repaired or second-hand goods translate into avoided GHG emissions from new products.

The impact is expressed net of the trending decrease in consumption-based GHG emissions observed in the baseline.

Limitations:

By using aggregate consumption data, there is an implicit assumption that the CO2 intensity is smoothed across the different items making the average consumer basket. This is a simplification due to data constraints that limits the precision of the analysis. It should however yield a more conservative impact assessment since manufactured goods on which repairs services can be performed are typically more CO2 intensive than other items in the average consumption basket (e.g. services).

Nordic households typically demonstrate more eco-friendly consumption patterns than in most other European countries. The fraction of eco-friendly consumers in the Nordics is therefore likely to be underestimated.

When comparing the impact of repair services or second-hand purchases to the impact of material recovery (through recycling), it should be noted that the majority of GHG emissions for manufactured goods stem from manufacturing processes rather than from raw materials (hence the much larger impact of repair and reuse per product).

The 50% switch to circularity is an arbitrary assumption made as part of hypothesis-development and is not backed by research.

Deloitte Economics

4.965.682 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Ifølge beregninger fra Deloitte Economics, så vil der være globale klimagevinster at hente, ved at øge genanvendelse af e-affald, samt generelt skrue op for cirkulært forbrug.

Øget genanvendelse af e-affald

Hvis vi i Danmark øger mængden af genanvendt e-affald med 25%, vil den årlige CO2-gevinst gennemsnitligt være 58.591 tons CO2. Det svarer til 410.140 tons CO2 sparet frem mod 2030.

Øget cirkulært forbrug

Hvis nogle af de mest klimabevidste forbrugere skiftede til cirkulært forbrug i 50% af deres budget, ville den årlige CO2-gevinst være 650.792 tons CO2 eller 4.555.542 tons CO2 frem mod 2030

For begge disse tal er det ikke muligt at betragte CO2-besparelsen i forhold til vores nationale klimamål. Det skyldes at produktionen af mange af de produkter, der er tale om, og dermed også CO2-udledningen, sker i andre lande end i Danmark. Derfor taler vi her om globale klimagevinster.

Sådan er beregningen lavet

Øget genanvendelse af e-affald

Hvad ville være den globale effekt af at indsamle og genbruge 50 % mere af Danmarks elektroniske affaldsprodukter?

Udgangssituation:

179 kilotons affaldselektronik hvert år (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende indsamlingsprocent for elektronisk affald er 44 % (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende genanvendelsesprocent for elektronisk affald er 82 % (af indsamlet affald, Eurostat), det vil sige 64,8 kilotons

Antaget indgreb:

Uafhentet elektronikaffald indsamles og genanvendes med den aktuelle genanvendelsesprocent for hver geografi

50 % af det nygenanvendte affald gennemgår en optimeret genbrugsproces, hvor transportveje er optimeret, og hvor der anvendes højkvalitets materialegenvindingsmetoder.

Formodet effekt:

Effekten af optimeret genanvendelse antages at være 2,01 kg undgået drivhusgasemission pr. kg affald af elektronisk udstyr (Bond, 202, under et projekt finansieret af European Regional Development Fund)

Elektronisk affald (og relateret genbrug) antages at vokse med 1,4 % hvert år, baseret på den historiske vækstrate for enheder, der markedsføres (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Begrænsninger:

Metoden til estimat af affald er baseret på en "placed on market"-tilgang (POM). POM-tilgangen estimerer affaldsgenerering baseret på mængden af solgte enheder i en given geografi og giver typisk højere estimater end andre statistiske estimater af elektronisk affald.

Virkningen af den nuværende genbrugsmetode er svingende og er svær at vurdere konsekvent. Af denne grund fokuserer vores vurdering kun på uafhentet affald, der gennemgår genanvendelse af høj kvalitet for at undgå at lave antagelser om genanvendelsesprocenterne for de nuværende genanvendelsesmetoder.

CO 2 -besparelsesforudsætningerne for optimeret genanvendelse (2,01 kg pr. kg affald) er taget fra Bond, 2022 under et projekt af European Regional Development Fund. Forskningen er en kombineret tilgang af materialestrømsanalyse og livscyklusvurdering. Disse resultater er sandsynligvis undervurderet for genanvendelse af høj kvalitet: Resultater fra en livscyklusvurdering udført af Deloitte på kritisk materialegenvinding fra elektronisk affald tyder på en 2,04 kg/kg pr. kg affaldspåvirkning på undgåede emissioner.

De 50 % af affaldet, der går gennem optimeret genanvendelse, er en vilkårlig antagelse, som er en del af hypoteseudviklingen og er ikke understøttet af forskning.

Øget cirkulært forbrug

What would be the impact of increasing the circularity of consumer goods (i.e. repairing damaged goods or buying goods second-hand rather than purchasing brand new items or replacing items when they break)?

Baseline situation:

Consumption-based GHG emissions are 7.3 tonnes per capita per year (Global Carbon Project 2022, 2019 base year).

Yearly aggregate consumption is EUR 24,410 per capita (Eurostat, 2019 base year).

Consumption-based GHG decreases by 1.9% yearly.

Assumed intervention:

A range of policy measures are implemented to incentivise the switch to circularity (e.g. a reduced VAT rate on repair services and second-hand goods).

A share of the Nordic population is assumed to be “eco-active” and take active steps to take climate considerations into account in its consumption patterns (e.g. buying more sustainable products, actively manage waste, etc.). Eco-active consumers are assumed to switch a share of their consumption towards circularity when possible.

The share of eco-active consumers is estimated to be 21.3% in the Nordics and grows at a pace of 2.6 percentage points every year (based on European data from a 2022 GfK panel, using a median scenario).

Assumed impact:

Using the composition of Eurostat’s harmonised index of consumer prices (2022) as a proxy for consumption expenditure structuring, 9.4% of aggregate consumption is assumed to be spent on goods that are eligible to circularity (e.g. small appliances, toys, clothing items).

50% of end-of-life goods are assumed to be repairable or available as second-hand items rather than purchased from new again.

Repaired or second-hand goods translate into avoided GHG emissions from new products.

The impact is expressed net of the trending decrease in consumption-based GHG emissions observed in the baseline.

Limitations:

By using aggregate consumption data, there is an implicit assumption that the CO2 intensity is smoothed across the different items making the average consumer basket. This is a simplification due to data constraints that limits the precision of the analysis. It should however yield a more conservative impact assessment since manufactured goods on which repairs services can be performed are typically more CO2 intensive than other items in the average consumption basket (e.g. services).

Nordic households typically demonstrate more eco-friendly consumption patterns than in most other European countries. The fraction of eco-friendly consumers in the Nordics is therefore likely to be underestimated.

When comparing the impact of repair services or second-hand purchases to the impact of material recovery (through recycling), it should be noted that the majority of GHG emissions for manufactured goods stem from manufacturing processes rather than from raw materials (hence the much larger impact of repair and reuse per product).

The 50% switch to circularity is an arbitrary assumption made as part of hypothesis-development and is not backed by research.

Deloitte Economics

4.000.000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Ifølge beregninger fra Deloitte Economics, så vil der da også være globale klimagevinster at hente, ved at øge genanvendelse af e-affald, samt generelt skrue op for cirkulært forbrug.

Øget genanvendelse af e-affald

Hvis vi i Danmark øger mængden af genanvendt e-affald med 25%, vil den årlige CO2-gevinst være 36.833 tons CO2. Det svarer til 257.833 tons CO2 sparet frem mod 2030.

Øget cirkulært forbrug

Hvis alle forbrugere skiftede til cirkulært forbrug i 50% af deres budget, ville den årlige CO2-gevinst være 667.679 tons CO2 eller 4.417.411 tons CO2 frem mod 2030

For begge disse tal er det ikke muligt at betragte CO2-besparelsen i forhold til vores nationale klimamål. Det skyldes at produktionen af mange af de produkter, der er tale om, og dermed også CO2-udledningen, sker i andre lande end i Danmark. Derfor taler vi her om globale klimagevinster.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville være den globale effekt af at indsamle og genbruge 50 % mere af Danmarks elektroniske affaldsprodukter?

Udgangssituation:

179 kilotons affaldselektronik hvert år (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende indsamlingsprocent for elektronisk affald er 44 % (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Den nuværende genanvendelsesprocent for elektronisk affald er 82 % (af indsamlet affald, Eurostat), det vil sige 64,8 kilotons

Antaget indgreb:

Uafhentet elektronikaffald indsamles og genanvendes med den aktuelle genanvendelsesprocent for hver geografi

50 % af det nygenanvendte affald gennemgår en optimeret genbrugsproces, hvor transportveje er optimeret, og hvor der anvendes højkvalitets materialegenvindingsmetoder.

Formodet effekt:

Effekten af optimeret genanvendelse antages at være 2,01 kg undgået drivhusgasemission pr. kg affald af elektronisk udstyr (Bond, 202, under et projekt finansieret af European Regional Development Fund)

Elektronisk affald (og relateret genbrug) antages at vokse med 1,4 % hvert år, baseret på den historiske vækstrate for enheder, der markedsføres (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020)

Begrænsninger:

Metoden til estimat af affald er baseret på en "placed on market"-tilgang (POM). POM-tilgangen estimerer affaldsgenerering baseret på mængden af solgte enheder i en given geografi og giver typisk højere estimater end andre statistiske estimater af elektronisk affald.

Virkningen af den nuværende genbrugsmetode er svingende og er svær at vurdere konsekvent. Af denne grund fokuserer vores vurdering kun på uafhentet affald, der gennemgår genanvendelse af høj kvalitet for at undgå at lave antagelser om genanvendelsesprocenterne for de nuværende genanvendelsesmetoder.

CO 2 -besparelsesforudsætningerne for optimeret genanvendelse (2,01 kg pr. kg affald) er taget fra Bond, 2022 under et projekt af European Regional Development Fund. Forskningen er en kombineret tilgang af materialestrømsanalyse og livscyklusvurdering. Disse resultater er sandsynligvis undervurderet for genanvendelse af høj kvalitet: Resultater fra en livscyklusvurdering udført af Deloitte på kritisk materialegenvinding fra elektronisk affald tyder på en 2,04 kg/kg pr. kg affaldspåvirkning på undgåede emissioner.

De 50 % af affaldet, der går gennem optimeret genanvendelse, er en vilkårlig antagelse, som er en del af hypoteseudviklingen og er ikke understøttet af forskning.

7

Madspild

7

Vi danskere elsker mad! Men vi elsker også at smide maden ud. Det koster. På pengepungen, men særligt på CO2 regnskabet. Globalt set belaster madspild ligeså meget som den samlede transportsektor. Hvis vi ikke kommer madspildet til livs, kommer vi ikke i mål med klimamålene.

Hvert år smider vi danskere lidt over 1.200 tons mad ud. Faktisk svarer de fødevarer, der årligt spildes i Danmark, til 9,5 % af den samlede danske CO2-udledning. Så man kan roligt sige, at madspild er en stor klimabelastning. Produktionen af fødevarer er faktisk så CO2-tungt globalt, at madspild giver anledning til lige så meget drivhusgasudledning som verdens transportsektor.

Og madspild er et globalt problem. I 2050 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorden. Vi kan derfor ikke fortsætte med spild af mad, som vi gør i dag, hvor en tredjedel af al verdens mad går til spilde, hvis vi skal have en chance for at nå vores klimamål og brødføde verdens befolkning i fremtiden23.

Der er ikke holdbart, at kampen mod madspild for det meste bæres på skuldrene af frivillige og velmenende borgere.

Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad


Men hvad er løsningen så? Det handler selvfølgelig om den enkelte husholdning. Mere restemad. Mindre datohysteri. Men grundlæggende peger eksperter på, at madspild er et systemisk problem, som kan tilskrives alle led i fødevarekæden fra produktion, forarbejdning og pakning til distribution, detailhandel og forbrug.

“Der er ikke holdbart, at kampen mod madspild for det meste bæres på skuldrene af frivillige og velmenende borgere. Det kan ikke være meningen, at de frivillige organisationer skal knokle både hverdage og helligdage for at løse det store samfundsproblem, som madspild er, og ovenikøbet betale drift og udgifter ud af egen lomme. Hvis kampen mod madspild er primært afhængig af frivillige og velmenende danskere, risikerer den i det lange løb at dø helt ud”, understreger Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand af Stop Spild Af Mad, Sjællandske Medier, 2022.  


Klimamålene ryger
i skralderen

6.299.981 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Læs mere +

Kilde: Eurostat, 202224

Deloitte Economics

6.299.981 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Det giver både fyldte maver, bedre økonomi - og gevinster på klimakontoen at reducere madspildet. Beregninger fra Deloitte Economics viser, at reducerede vi madspildet med 50%, så ville vi i 2030 kunne have hevet i alt  6.299.981 ton CO2 ud af atmosfæren.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville være den globale effekt af at reducere Danmarks årlige madspild med 50 % inden 2030 (på en 2020-baseline).

Udgangssituation:

1.286 kilotons mad er gået til spilde i Danmark i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data).

Forbrugsbaserede drivhusgasemissioner falder årligt med 1,9 % i Danmark

Madspild betragtes på tværs af hele værdikæden, dette omfatter primærproduktion, forarbejdning og fremstilling, detailhandel og distribution, restauranter og madservice samt husholdninger.

Antaget indgreb:

Politikker og incitamenter tillader et gradvist fald i madspild, for at nå 50 % af 2020-basislinjen i 2030 (lineær progression).

Formodet effekt:

Det fjernede madaffald antages at være forbrugt, hvilket fortrænger behovet for fødevareproduktion og de drivhusgasemissioner, der er forbundet med produktionen af den pågældende fødevare.

Madaffald er fordelt i tre kategorier (dyr, vegetabilsk og blandet) ved hjælp af European Waste Catalogue for Statistics (EWC-Stat), ved hjælp af en række koefficienter til at justere for fraktionen af materialer, der er uegnede til konsum, der er indlejret i disse affaldsstrømme ( Caldeira ). et al., 2022).

For hver af madspildskategorierne er en gennemsnitlig CO 2 eq - indhold er estimeret ved hjælp af Concitos "Store klimadatabase". Følgende CO 2 intensitetsfaktorer er vedtaget:

4,26 kg CO 2 ækv. kg animalsk madaffald.

1,33 kg CO 2 ækv. pr kg vegetabilsk madaffald.

2,80 kg CO 2 ækv. kg blandet madaffald (antaget at være en blanding af vegetabilsk og animalsk).

Faldet i drivhusgasemissioner medregnes fratrukket trendende forbrugsrelateret fald (observeret i perioden 2015-2019 som rapporteret af Global Carbon Project og betragtet som en del af basislinjen).

Begrænsninger:

Madspild er notorisk vanskeligt at estimere pålideligt (se f.eks . arbejde fra World Food Programme), især ud fra et værdikædesynspunkt. Den valgte tilgang er ufuldkommen, men bygger på de nyeste data og forskning, der er tilgængelig om emnet.

Alternative affaldsestimater ved hjælp af materialestrømsanalyse af Caldeira et al (2022) viser sammenlignelige resultater som estimaterne fra den tilgang, der er anvendt her for Danmark (det eneste nordiske land, der er omfattet af forskningen).

I alt

tons pr. år

Primærproduktion: 66.452 tons

Detail og engros: 99.500 tons

Husholdninger: 461.392 tons

Fødevareindustri: 596.599 tons

Restaurationsbranchen: 62.544 tons

Sådan er madspildet fordelt

Deloitte Economics

6.299.981 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Det giver både fyldte maver, bedre økonomi - og gevinster på klimakontoen at reducere madspildet. Beregninger fra Deloitte Economics viser, at reducerede vi madspildet med 50%, så ville vi i 2030 kunne have hevet i alt  6.299.981 ton CO2 ud af atmosfæren. Det svarer til godt og vel X andel af det danske klimamål.

Sådan er beregningen lavet

Hvad ville være den globale effekt af at reducere Danmarks årlige madspild med 50 % inden 2030 (på en 2020-baseline).

Udgangssituation:

1.286 kilotons mad er gået til spilde i Danmark i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data).

Forbrugsbaserede drivhusgasemissioner falder årligt med 1,9 % i Danmark

Madspild betragtes på tværs af hele værdikæden, dette omfatter primærproduktion, forarbejdning og fremstilling, detailhandel og distribution, restauranter og madservice samt husholdninger.

Antaget indgreb:

Politikker og incitamenter tillader et gradvist fald i madspild, for at nå 50 % af 2020-basislinjen i 2030 (lineær progression).

Formodet effekt:

Det fjernede madaffald antages at være forbrugt, hvilket fortrænger behovet for fødevareproduktion og de drivhusgasemissioner, der er forbundet med produktionen af den pågældende fødevare.

Madaffald er fordelt i tre kategorier (dyr, vegetabilsk og blandet) ved hjælp af European Waste Catalogue for Statistics (EWC-Stat), ved hjælp af en række koefficienter til at justere for fraktionen af materialer, der er uegnede til konsum, der er indlejret i disse affaldsstrømme ( Caldeira ). et al., 2022).

For hver af madspildskategorierne er en gennemsnitlig CO 2 eq - indhold er estimeret ved hjælp af Concitos "Store klimadatabase". Følgende CO 2 intensitetsfaktorer er vedtaget:

4,26 kg CO 2 ækv. kg animalsk madaffald.

1,33 kg CO 2 ækv. pr kg vegetabilsk madaffald.

2,80 kg CO 2 ækv. kg blandet madaffald (antaget at være en blanding af vegetabilsk og animalsk).

Faldet i drivhusgasemissioner medregnes fratrukket trendende forbrugsrelateret fald (observeret i perioden 2015-2019 som rapporteret af Global Carbon Project og betragtet som en del af basislinjen).

Begrænsninger:

Madspild er notorisk vanskeligt at estimere pålideligt (se f.eks . arbejde fra World Food Programme), især ud fra et værdikædesynspunkt. Den valgte tilgang er ufuldkommen, men bygger på de nyeste data og forskning, der er tilgængelig om emnet.

Alternative affaldsestimater ved hjælp af materialestrømsanalyse af Caldeira et al (2022) viser sammenlignelige resultater som estimaterne fra den tilgang, der er anvendt her for Danmark (det eneste nordiske land, der er omfattet af forskningen).

Overskudsvarer til de mest udsatte

Salling Group har en ambition om at gøre madspild til måltider. Derfor har de siden 2016 lagt deres madspildsdata frem for offentligheden. Virksomheden samarbejder med blandt andet Stop Spild Lokalt, der sørger for, at udsatte borgere får glæde af overskudsvarerne og FødevareBanken, der leverer overskudsmad til sociale institutioner og væresteder.

Allerede nu henter FødevareBanken overskudsmad fra Salling Groups distributionscentre, men med et nyt partnerskab vil det hæve ambitionen og sikre, at også udvalgte butikkers madspild bliver doneret til socialt udsatte og samtidig skabe en øget opmærksomhed på madspild blandt forbrugerne.

”I Salling Group arbejder vi målrettet på, at mest muligt mad ender på tallerkenen, og vi har allerede nået store milepæle mod vores mål om en halvering af vores samlede madspild inden 2030. FødevareBanken deler vores ambition om, at mindre mad skal gå til spilde, og her er det nye, strategiske partnerskab vigtigt for os, så vi når vores mål”, udtaler Henrik Vinther Olesen, CSR- og kommunikationsdirektør i Salling Group, Ritzau, 2022.

Vision care, Dress shirt, Forehead, Face, Glasses, Smile, Sleeve, Gesture, Collar, Happy

CASE

LÆS HELA CASEN

8

Politisk nøl forsinker den grønne omstilling

8

Virksomheder der udvikler grønne teknologier, står på spring for at udrulle deres teknologi. Men noget bremser dem. Uklare regler og rammer gør nemlig, at ingen rigtig tør satse hele butikken.

Onde tunger vil sige at vejen til opfyldelse af Danmarks klimamål i 2030 er højtbelagt med hockeystave og løfter. At opnå de ambitiøse mål kræver ny teknologi, der hjælper til at reducere CO2-udledning. Nogle af de teknologier kender og bruger vi allerede - såsom varmepumper, solceller og elbiler. Andre er mindre kendte og anvendte til bekæmpelse af klimaforandringer, det gælder bl.a. Carbon Capture & Storage (CCS).

Men ifølge både IPCC og Klimarådet så er netop CCS helt afgørende for, at vi både globalt og nationalt kan nå vores klimamål25. I følge regeringens eget klimaprogram for 2022 vurderes det tekniske reduktionspotentiale for CCS at være på mellem 3,2 og 8,3 mio. tons CO2 i 203026.

Og så er alt jo godt. Hockeystaven er klar og venter bare på at komme i sving.

Det er næsten rigtigt. Den gode nyhed er, at industrien står på spring for at påbegynde omfattende implementering af teknologierne. Den dårlige nyhed er, at de regulatoriske rammevilkår for at gøre det ikke er på plads27. Kort sagt: Hvad er reglerne? Hvad kommer der af støtte? Hvad må vi? Hvad skal vi?


Partnerskabet Carbon Capture
Cluster Copenhagen (C4) understreger også, at der er behov for mere klarhed omkring rammevilkår og udbygning af infrastruktur for CCS, hvis teknologien skal begynde at levere CO2-reduktioner. Samtidig peger C4 på at hurtige beslutninger kan gøre CO2-reduktioner både større og billigere29.

Der er behov for, at hele regelværket om CO2-fangst falder på plads. Samtidig skal der være tilstrækkeligt høje CO2-afgifter til, at man kan investere i CO2-fangst.

Jacob H. Simonsen, direktør hos ARC

Et eksempel på dette er fjernevarmesektoren, som er én af de sektorer, der kan producere meget af den CO2, der kan lagres. De efterlyser blandt andet lovhjemmel til at bygge CO2-fangstanlæg på de kommunale fjernvarmeanlæg30. Der skal blandt andet være rammer for hvordan og hvornår der må etableres rør, der kan transportere CO2’en fra anlæg til lagring – og for faktisk at sende CO2’en ned i undergrunden. Før de regler er plads, tør ingen gå i gang. Og så er der ingen, der løfter hockeystaven.

Teknologien er klar til at levere CO2-reduktion, men reglerne er uklare

3.200.000 ton

så meget CO2 skal der fanges fra atmosfæren allerede i 2030.

Læs mere +

Concito

3.200.000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares i 2030.

Fangst af CO₂ er et af de mange nødvendige værktøjer, som skal tages i brug, hvis vi skal nå de nye klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, CO₂-neutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050. Staten forventer, at CO2-fangst skal levere mindst 3,2 mio. tons CO2-reduktioner allerede i 2030, og med de nye klimamål for 2045 og 2050 vil der være behov for væsentligt mere CO₂-fangst frem mod 2050. Ifølge en ny vurdering fra CONCITO vil der være behov for 14 mio. tons negative udledninger i 2050, hvis vi skal nå det nye reduktionsmål på 110 pct28.

Concito

3.200.000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Fangst af CO₂ er et af de mange nødvendige værktøjer, som skal tages i brug, hvis vi skal nå de nye klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, CO₂-neutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050. Staten forventer, at CO2-fangst skal levere mindst 3,2 mio. tons CO2-reduktioner allerede i 2030, og med de nye klimamål for 2045 og 2050 vil der være behov for væsentligt mere CO₂-fangst frem mod 2050. Ifølge en ny vurdering fra CONCITO vil der være behov for 14 mio. tons negative udledninger i 2050, hvis vi skal nå det nye reduktionsmål på 110 pct28.

Sky, Building, Plant, Cloud, Tree
Sky, Building, Plant, Cloud, Tree

Den grønne skibakke

Et af de oplagte steder at indfange CO2 er fra skorstenene på de kommunale affaldsenergianlæg. Et af dem er ARC i København. Lige nu har ARC eller de andre affaldsenergianlæg dog ikke lovhjemmel til at hverken indfange, lagre eller transportere CO2.

Foreløbig er der kun afsat midler og givet hjemmel ifm. en forsøgsordning. Samtidig skal økonomien i CO2-fangstprojekterne kunne hænge sammen. Og den kommende CO2-afgift fra den grønne skattereform gælder kun for den fossile CO2, som udgør ca. en tredjedel af ARCs samlede udledninger, mens der ikke skal betales afgift for den biogene CO2 fra organiske materialer.

”Der er behov for, at hele regelværket om CO2-fangst falder på plads. Samtidig skal der være tilstrækkeligt høje CO2-afgifter til, at man kan investere i CO2-fangst. Vi foreslår et krav om CO2-fangst på alle danske affaldsenergianlæg i fx 2030 og et tilskud på 750 kr. pr. ton fanget og lagret biogen CO2. Alternativt er det vanskeligt at træffe en langsigtet investeringsbeslutning”, siger ARC-direktør Jacob H. Simonsen.

ARC måtte tidligere på året opgive støtte fra CCS-puljen fordi man ikke levede op til kravene om en soliditetsgrad på 20%. Dette skyldes bl.a., at ARC som et relativt nyopført anlæg stadig har meget store lån med lange tilbagebetalingstider, ligesom det offentligt ejede selskab ikke ser det som sin rolle at opbygge meget store værdier.

CASE

LÆS HELE CASEN

9

Udbygning af vedvarende energi møder lokal modstand

9

Vi bakker op om grøn omstilling. Så længe vi ikke skal kigge på den, lugte den eller have den i nærheden af vores friværdi.

En af de store forhindringer for udrulning af grønne projekter, som opførelse af vindmølleparker, er det såkaldte NIMBY-syndrom; not in my backyard. Sure naboer begrænser, forsinker eller stopper de grønne projekter. Konsulenthuse og politikere forsøger at løse konflikter, der skal føre til flere og bedre grønne løsninger.

Det er mere end 10 år siden skænderierne begyndte. Dengang i 2011 havde lodsejere i Gram-området planer om at opføre 46 vindmøller, men beboerne i området samlede sig og protesterede så voldsomt, at lokalpolitikerne i Haderslev Kommune i 2017 endelig overgav sig og stoppede projektet. Foreløbigt. For nu er planerne blevet genoptaget. Og det samme er protesterne31.

Ligesom dengang i 2011 er lokalbefolkningen splittet. Nogle frygter for, at deres huse vil falde i værdi, at de vil blive udsat for gener i form af støj og en forringet udsigt, mens andre ser en potentiel god forretning i forventningen om lavere strømpriser. Så alvorlig er uenigheden, at det er blevet til både fysisk og psykisk chikane.

... Vi skal leve med at vindmøller og solceller vil blive set i landskabet, men er til for vores alles skyld.

Jacob Klivager Vestergaard, afdelingschef for Land og Marked, Green Power Denmark

Sagen fra Gram er ikke enestående. Grønne projekter møder næsten alle steder protester. Protester der i mange tilfælde forsinker, begrænser eller helt stopper grønne projekter. Og det gør det svært at komme i mål med vindmøller og solceller på land. Erhvervsorganisation for energisektoren, Green Power Denmark, blæser til kulturændring.

"Med en firdobling af vedvarende energi på land frem mod 2030 har vi en stor opgave foran os. Det betyder at vi hvert andet år skal have lige så meget vedvarende energi op, som vi har stående i dag. Det stiller store krav til os alle sammen. Vi er derfor nødt til at innovere vores måder at inkludere beboerne i lokalområderne. For vi skal leve med at vindmøller og solceller vil blive set i landskabet, men er til for vores alles skyld. Det bliver dog også synligt, at det er dét, der giver os forsyningssikkerhed og lavere priser”, siger Jacob Klivager Vestergaard, afdelingschef for Land og Marked i Green Power Denmark.

yoga pant, Active pants, Plant, Arm, Shoulder, Tree, Neck, Waist, Knee, Thigh

Opsætning af vindmøller og solceller møder ofte lokal modstand fra bekymrede borgere, der frygter for den forringede ejendomsværdi, som udsigten til de nye anlæg kan medføre.


… Not in my backyard

10

Ingen plan for Danmarks arealanvendelse

10

Danmark er et dejligt land. Men vi er også på den klejne side, når det gælder areal. Det bliver et problem på længere sigt. Rigtig mange grønne energitiltag kræver nemlig plads. Og det er snart en knap ressource. Nogen burde lægge en plan.

Danmark er et yndigt, men lille land. Politikerne har store ambitioner for den grønne omstilling, men få kvadratkilometer at realisere dem på: Fire gange så meget energiproduktion og langt mere beskyttet natur. Og så er der de andre planer, som også vil tage mere eller fastholde areal, som f.eks. landbruget og udbygning af infrastruktur.

Ambitionerne og planerne for udnyttelsen af det danske areal er faktisk så store, at skulle alle de planer og målsætninger realiseres, så ville vi skulle tage Skåne og Blekinge tilbage fra svenskerne for at få plads til det hele32. Og medmindre forsvarsministeren gør sig skumle bagtanker, så giver det sig selv, at der skal noget andet til.

Areal er et begrænset ’råstof’, der skal bruges til at indfri en lang række af målsætninger. Men man har ikke fra politisk side taget samlet stilling til, hvordan det ’råstof’ skal fordeles

Tage Duer, projektleder for Fremtidens Arealanvendelse, CONCITO.

Problemet er, som flere eksperter har peget på, at ingen har gjort arealregnestykket op, og kigget godt og grundigt på, hvad der skal – og ikke skal – være plads til i Danmark33. Ifølge Teknologirådet, så vil det særligt være ønskerne til øget energiproduktion der, bogstaveligt talt, kommer til at fylde i landskabet. Og siden 2017 er den ambition politisk blevet firdoblet.

Danmarks nye regering ønsker at nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug inden udgangen af 2023. Visionsplanen for dansk landbrug skal også adressere de samlede mål for arealanvendelsen i Danmark til landbrug, natur, og udbygning af vedvarende energi.

”Areal er et begrænset ’råstof’, der skal bruges til at indfri en lang række af målsætninger. Men man har ikke fra politisk side taget samlet stilling til, hvordan det ’råstof’ skal fordeles. Regeringen har peget på en række initiativer, som er nødvendige i den grønne omstilling, og som kræver plads. Men initiativerne kommer til at konkurrere om pladsen, og det kan blive noget rod når vi skal føre planerne ud i livet.” Siger Tage Duer, projektleder Fremtidens Arealanvendelse, CONCITO.

Visioner kan være gode, men det kræver benhård prioritering af det areal vi har til rådighed, hvis vi skal nå i mål med alle ambitionerne. Ellers vil den grønne omstilling strande i noget så simpelt som manglende plads. 

“Uden en samlet dansk arealstrategi bliver den grønne omstilling dyr for Danmark, og vi risikerer ikke at komme i mål med et klimaneutralt og klimarobust Danmark. Hvis vi ikke tænker os om, kan det blive lidt tilfældigt hvilken dagsorden, der løber med sejren og kommer til at dominere arealanvendelsen i Danmark i fremtiden. Det kan sætte dele af den grønne omstilling over styr.” Siger Tage Duer, projektleder Fremtidens Arealanvendelse, CONCITO.

Der er behov for en sammenhængende arealstrategi, der sikrer plads til både vild natur og vedvarende energi.

Danmarks klimaambitioner mangler plads

Kilder

1  https://www.rmg.co.uk/stories/topics/nasa-moon-mission-artemis-program-launch-date

2 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/7/vindmolleparker-skal-godkendes-vasentlig-hurtigere/

3 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/7/vindmolleparker-skal-godkendes-vasentlig-hurtigere/

4 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/

5  https://www.skm.dk/media/9140/aktuelle-skattetal-antal-biler-i-danmark.pdf

6  https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2022/der-er-alt-mange-solobilister-i-danmark

7  https://concito.dk/nyheder/vi-har-brug-accelerere-groenne-omstilling-transportsektoren

8  https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=5337092195&fo=0&ext=formid

9  https://www.kl.dk/media/51385/kommunernes-raaderumskompas-kl.pdf (side 20)

10 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/

11  https://synergiorg.dk/media/1623/energieffektivitet-er-foerste-skridt-ud-af-krisen.pdf

12  https://synergiorg.dk/media/1690/opdaterede-potentialer-oktober-2022.pdf

13  https://fho.dk/blog/2020/05/14/groen-omstiling-skaber-jobs/

14  https://klimaraadet.dk/da/virkemiddel/drivhusgasafgift-paa-kulstofrige-lavbundsjorder

15  https://landbrugsavisen.dk/minister-nyt-pioner-projekt-kan-s%C3%A6tte-fut-under-udtagningen-af-lavbundsjord

16  https://klimaraadet.dk/da/virkemiddel/drivhusgasafgift-paa-kulstofrige-lavbundsjorder

17  https://www.berlingske.dk/virksomheder/danskerne-gik-amok-i-elektronikkob-i-2020-og-satte-europarekord

18  https://ing.dk/artikel/danmark-dumper-indsamling-elektronikaffald-vi-ligger-paa-niveau-med-lande-slovenien

19 https://www.geus.dk/om-geus/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/forsyningen-af-kobolt-til-den-groenne-omstilling-er-udfordret

20 https://ing.dk/artikel/komplicerer-omstilling-eldrevent-mangel-paa-litium-kalder-paa-massiv-genanvendelse-257554 

21  https://globalewaste.org/news/surge-global-waste/

22 https://thinkeuropa.dk/brief/2022-12-hvordan-kan-eu-sikre-tilstraekkeligt-med-kritiske-raastoffer-i-fremtiden

23 Ibid.

24 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/

25  https://www.c4cph.dk/co2-fangst/

26 https://kefm.dk/Media/637995217763659018/ (s. 50)

27 https://concito.dk/nyheder/ny-analyse-skal-mere-fart-paa-fjerne-co2-fra-atmosfaeren

28 https://concito.dk/files/media/document/Negative%20udledninger.pdf

29 https://www.c4cph.dk/ny-rapport-hurtige-beslutninger-kan-goere-co2-reduktioner-stoerre-og-markant-billigere/

30 https://www.danskfjernvarme.dk/aktuelt/debat/arkiv/2021/211206-nationale-strategier-for-ccs-og-ccu-skal

31 https://jv.dk/haderslev/skaenderier-og-korporlige-sammenstoed-vindmoeller-gjorde-naboer-til-fjender-nu-skal-de-moedes-igen

32 https://www.altinget.dk/artikel/danmarks-areal-bliver-central-i-valgkampen-vi-skal-have-skaane-tilbage-hvis-der-skal

33 https://concito.dk/nyheder/faerre-benspaend-groenne-omstilling

The UnSustainability Report er udarbejdet af Geelmuyden Kiese i samarbejde med Deloitte Economics. 

Geelmuyden Kiese er et af Skandinaviens største kommunikationsbureauer. Vi tilbyder specialiseret rådgivning indenfor kommunikation om bæredygtighed – fra strategi, til budskabsudvikling over lovpligtig rapportering og screening af grønne budskaber.

Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Bag rapporten står Deloitte Economics, som tilbyder økonomisk rådgivning i strategiske beslutningsprocesser om bæredygtig transformation og ESG.

Har du spørgsmål til rapporten eller er du interesseret i et samarbejde med os, så kan du skrive til mikkel.lotzfeldt@gknordic.com eller maskov@deloitte.dk


Præsenteres af