hindringer for bærekraftig
omstilling i Norge

DK / NO / SE

10

The UnSustainability Report 2023 – NO

10 hindringer for bærekraftig omstilling i Norge

Hvorfor går grønn omstilling så treigt?
Hva er det som bremser oss?

Velkommen til Geelmuyden Kieses rapport om hindringer for bærekraftig omstilling. Her finner du hverken svevende lovtaler eller grønne visjoner. Derimot finner du 10 hindringer som vi må overkomme for å omstille Norge raskere. Du finner konkrete forslag til hva vi kan gjøre for å bli mer bærekraftige – fort.

Vi har spurt ledere og eksperter i skandinavisk nærings- og organisasjonsliv om hva de mener står i veien for grønn omstilling.
Basert på samtalene har vi plukket ut ti hindringer i hvert land som kan løses raskt med bedre politikk og ordninger. Vi har samlet hindringene i en rapport: “The UnSustainability Report.” Vår samarbeidspartner Deloitte har regnet på hva enkelte av hindringene koster oss i form av utslipp.

Vi håper rapporten vil inspirere utålmodige sjeler som syntes den grønne omstillingen går for tregt. Bruk rapporten til å skape debatt, jobbe for bedre politikk og til å komme på enda flere grønne løsninger.

God lesing!

Presenteres av

The UnSustainability Report

The UnSustainability Report er utarbeidet av Geelmuyden Kiese, Nordens ledende samfunnsbyrå og Deloitte, verdens største strategi- og konsulentselskap. Du kan lese mer om selskapene på www.gknordic.com og www.deloitte.com.

Arbeidsmetode:

Trinn 1 – Research:
For å finne hindringene tok vi utgangspunkt i kvotepliktige og ikke-kvotepliktige høyutslippssektorer for hvert land.

Trinn 2 – Intervju:
Basert på høyutslippssektorene kontaktet vi selskaper, bedriftsledere, eksperter og interesseorganisasjoner. Disse ble deretter intervjuet.

Trinn 3 – Identifikasjon:
Basert på intervjuene identifiserte vi et titalls hindringer.

Trinn 4 – Sparring:
Sammen med Deloitte valgte vi ut 10 hindringer for hvert land.

Trinn 5 – Utarbeidelse:
Hindringene ble skrevet ut. For hver hindring gjorde vi flere dybdeintervjuer og samlet tall og fakta.
Rapporten ble designet i VEV.

Hva mener vi med bærekraft?
I rapporten bruker vi FNs definisjon på bærekraft. FN definerer bærekraft som: utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi har begrenset oss til bærekraft innenfor klima, natur og miljø.

Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon

1

1

Å kaste er gratis,
mens gjenbruk koster

5 millioner tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om regelverket la til rette for sirkulært forbruk.

Norge har i dag et skatte- og avgiftssystem som er tilpasset en lineær økonomi. Systemet oppfordrer ikke til gjenbruk og reparasjon. Kleskjeden FJONG leier ut overskuddsklær og må betale 25 prosent moms hver gang et plagg leies ut. Å kaste usolgte klær derimot, er gratis for klesprodusentene.

Samme moms flere ganger

Staten kan i dag kreve inn moms flere ganger for samme produkt. Kjøper du en sofa i en bruktbutikk, leier en kjole, eller reparerer en vaskemaskin må du betale 25 prosent moms - hver gang. Det er et paradoks når vi vet at forbruksvarer som tekstiler og elektronikk er en av de største bidragsyterne til CO2-utslipp.

Hva er sirkulærøkonomi?

Ifølge Miljødirektoratet må produktene i en sirkulær økonomi vare så lenge som mulig. De må repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik kan vi utnytte de samme ressursene flere ganger.

Ni av ti mener moms bør fjernes

I Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse om sirkulær økonomi fra juni 2021 mener ni av ti at merverdiavgiften på reparasjonstjenester enten bør reduseres eller fjernes helt.

Bruk og kast

Ifølge McKinsey kjøper den gjennomsnittlige forbrukeren ca. 60 prosent mer klær i dag enn for 15 år siden, samtidig som brukstiden per plagg er halvert.

Fast fashion

Begrepet brukes blant annet om klær som er produsert gjennom en forretningsmodell som kjennetegnes av store volumer, destruering av overskuddslager, raske endringer i motebildet, global handel og bruk av billig arbeidskraft i lavkostland.

Slik ble beregningen gjort av
Deloitte Economics +

 Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

5 millioner tonn

Problemstilling:

Hva er effekten av økt sirkularitet av forbruksvarer (dvs. reparasjon av ødelagte varer eller kjøp av brukte varer fremfor å kjøpe nye)?

Utgangspunkt i Norge:

Konsumrelaterte klimagassutslipp er 9,2 tonn per innbygger (Global Carbon Project, 2022, baseår 2019).

Årlig samlet konsum er EUR27 065 per innbygger (Eurostat, baseår 2019).

Konsumrelaterte klimagassutslipp reduseres med 0,6% årlig.

Antagelser:

En rekke politiske tiltak blir iverksatt for å insentivere sirkulatitet (f.eks. reduksjon i merverdiavgift på reparasjons-tjenester og brukte varer).

En del av den nordiske befolkningen antas å ta bevisste valg for å hensynta klimaet i forbruket (f.eks. kjøpe mer bærekraftige produkter, aktiv håndtering av avfall, etc.). Den miljøbevisste delen av befolkningen antas å benytte seg sirkulære alternativer når det er mulig.

Andelen miljøbevisste forbrukere estimeres til å være 21,3 % i Norden og øker med 2,6 prosentpoeng hvert år (basert på europeiske data fra et GfK-panel fra 2022).

Antatt innvirkning:

Ved å bruke en sammensetning av Eurostats harmoniserte indeks for forbrukerpriser (2022) som en proxy for sammensetningenav forbruksutgifter, antas 9,4 % av samlet forbruk å være brukt på varer som er egnet for gjenbruk (små husholdningsapparater, leker, klær).

50 % av varer antas å være reparerbare eller tilgjengelige for gjenbruk ved slutten av produktets levetid.

Reparerte eller brukte varer utgjør unngåtte klimagasser fra nye produkter.

Virkningen uttrykkes netto som reduksjon i klimagassutslipp.

 Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

5 millioner tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om regelverket la til rette for sirkulært forbruk.

Problemstilling:

Hva er effekten av økt sirkularitet av forbruksvarer (dvs. reparasjon av ødelagte varer eller kjøp av brukte varer fremfor å kjøpe nye)?

Utgangspunkt i Norge:

Konsumrelaterte klimagassutslipp er 9,2 tonn per innbygger (Global Carbon Project, 2022, baseår 2019).

Årlig samlet konsum er EUR27 065 per innbygger (Eurostat, baseår 2019).

Konsumrelaterte klimagassutslipp reduseres med 0,6% årlig.

Antagelser:

En rekke politiske tiltak blir iverksatt for å insentivere sirkulatitet (f.eks. reduksjon i merverdiavgift på reparasjons-tjenester og brukte varer).

En del av den nordiske befolkningen antas å ta bevisste valg for å hensynta klimaet i forbruket (f.eks. kjøpe mer bærekraftige produkter, aktiv håndtering av avfall, etc.). Den miljøbevisste delen av befolkningen antas å benytte seg sirkulære alternativer når det er mulig.

Andelen miljøbevisste forbrukere estimeres til å være 21,3 % i Norden og øker med 2,6 prosentpoeng hvert år (basert på europeiske data fra et GfK-panel fra 2022).

Antatt innvirkning:

Ved å bruke en sammensetning av Eurostats harmoniserte indeks for forbrukerpriser (2022) som en proxy for sammensetningenav forbruksutgifter, antas 9,4 % av samlet forbruk å være brukt på varer som er egnet for gjenbruk (små husholdningsapparater, leker, klær).

50 % av varer antas å være reparerbare eller tilgjengelige for gjenbruk ved slutten av produktets levetid.

Reparerte eller brukte varer utgjør unngåtte klimagasser fra nye produkter.

Virkningen uttrykkes netto som reduksjon i klimagassutslipp.

Netflix for klær

Norske forhandlere sitter årlig igjen med minst 700 tonn overskuddsplagg som ikke blir solgt. FJONG er Nordens største utleieplattform for klær og samarbeider med butikker og designere som leier ut overskuddsplagg i stedet for at de går til spille. COO i FJONG, Sophie Wiik, mener at dagens momsordning gjør det vanskelig å konkurrere med de store kleskjedene.

Lip, Eye, Neck, Sleeve, Collar, Waist

CASE

Sophie Wiik

COO i FJONG

Font

- Dessverre er det fortsatt vanskelig for oss
å konkurrere med store kleskjeder som produserer nytt og billig. Å kaste er nemlig gratis, mens det koster å leie ut. Skal vi nå klimamålene må vi legge til rette for at grønne gründere vrir forbruket i en bærekraftig retning. Som FJONG-medlem kan du ha en oppdatert garderobe, uten at du trenger å kjøpe dyre plagg som du kun bruker én gang. Og det fungerer! Over 50 prosent av kundene våre har mer enn halvert klesforbruket sitt etter at de ble medlemmer hos oss. sier Wiik.

Ingen gullgruve

Statssekretær, Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet, sier til NRK at kutt i merverdiavgift bare vil føre til økt profitt
for bedriftene. Et søk på ulike brukt- og gjenbruksbutikker viser derimot at flere
går med store underskudd.

LES HELE CASET

2

For dårlig infrastruktur for plastgjenvinning

2

Vi kaster rundt 540 000 tonn plast årlig i Norge. Av dette resirkuleres ca. 130 000. Resten går til forbrenning i Norge og utlandet, og deponi. Handelens Miljøfonds analyser viser at vi kan øke Norges resirkuleringsgrad fra dagens 24 prosent til 50 prosent innen 2030. Dette forutsetter flere målrettede tiltak. Aller viktigst er tiltak for plastemballasje og betydelige investeringer i infrastruktur. For å få til det trenger vi en nasjonal plan for bygging av nye sorterings- og gjenvinningsanlegg.

Plan for nye anlegg

Handelens Miljøfond har laget en plan for hvordan Norge kan bli et foregangsland for gjenvinning av plastemballasje av plast. De anslår at vi trenger kapasitet til å sortere ut plastavfall fra 1,6 millioner tonn restavfall. For å få til dette trenger vi:

 • ti nye grovsorteringsanlegg for husholdningsavfall
 • seks nye anlegg for håndtering av næringsavfall
 • ett nasjonalt anlegg for finsortering
 • ett nasjonalt anlegg for videre oppgradering gjennom vasking og ekstrudering

Nye anlegg vil erstatte flere eksisterende. Samlede investeringer for utbygging er anslått til 6,8 mrd. kroner. Ifølge Lars Brede Johansen, fagsjef i Handelens miljøfond trengs et betydelig løft for å nå gjenvinningsmålene for 2030.

– Teknologien som brukes på de mest moderne anleggene i Europa kan produsere resirkulert kvalitetsplast som oppnår god pris og som kan gjenbrukes i høyverdige produkter. Høyteknologiske sorterings- og gjenvinningsanlegg er avgjørende for å gjenvinne mer plastemballasje, sier Johansen.

Automotive side marker light, Vehicle registration plate, Car, Tire, Wheel, Hood

Mere end 19% af danske familier har mere end en bil i garagen.

Plasten blir brent, ikke brukt

DELOITTES BEREGNINGER

7 500 000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Der går alt for langsomt med at reducere udledningerne fra transportsektoren. De nye benzin- og diselbiler, som bliver købt i dag vil stadig køre på vejene om 15 år. Dermed går der rigtig lang tid før alle biler vil være nuludslipsbiler. Forestiller man sig, at vi satte en prop i købelysten og i stedet rykkede lidt tættere sammen i de biler vi allerede har, så ville CO2-reduktionen være ganske betragtelig. Øgede vi det gennemsnitlige passagerantal i bilerne med 25% - fra 1.08 passagerer til 1.35, så vil vi årligt kunne spare 1.076.756 tons CO2, eller lidt over 7,5 millioner tons frem mod 2030. Det svarer til omtrendt et års udledning fra ca. 5 mio. biler.

Plastretur planlegger finsorteringsanlegg

Plastretur drifter retur av plastemballasje. De planlegger å bygge et nytt finsorteringsanlegg. Karl Johan Ingvaldsen, adm.dir. i Plastretur mener anlegget er avgjørende for Norges fremtidige miljøprestasjon.

– Den europeiske kapasiteten for finsortering av plast vil bli sprengt. Et finsorteringsanlegg
i Norge er derfor avgjørende for håndtering av grovsortert plastemballasje. Grensekryssende transport av avfall blir mer utfordrende og regelverket vil bli håndhevet strengere fremover, sier Ingvaldsen.

Forehead, Nose, Smile, Chin, Beard, Jaw, Iris, Ear, Happy, Gesture

Lars Brede Johansen

Fagsjef i Handelens Miljøfond

Vision care, Forehead, Glasses, Chin, Eyebrow, Smile, Jaw, Iris, Ear, Eyewear

Karl Johan Ingvaldsen

Adm.dir. i Plastretur

Kilde: Handelens Miljøfond
Kilde: Handelens Miljøfond
Kilde: Grønt Punkt Norge

50 % plastgjenvinning i 2030

Interior design, Product, Textile, Rectangle, Tablecloth, Decoration, Architecture, Font, Pink, Red

400 000 tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030
om vi økte gjenvinningsgraden for plast.

Beregningen er hentet fra rapporten
Klimakur 2030.

Samler inn fem ganger så mye plast med bedre anlegg

I dag finnes kun ett moderne anlegg for utsortering av plast fra restavfallet og finsortering i Norge. Anlegget eies og driftes
av Romerike Avfallsforedling Interkommunale Selskap (ROAF IKS) og er et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Romerike resirkulerer fem ganger mer plast per innbygger enn i nabokommunen Oslo.

En vesentlig fordel med anlegget på Romerike er at innbyggerne ikke trenger å kildesortere plasten. Så lenge de skyller plasten, kan all plast kastes i restavfallet. Anlegget ordner resten.Haakon Raadim, fabrikksjef på ROAF IKS tror enklere løsninger vil øke motivasjonen for riktig avfallshåndtering.

– I kommunene som tilhører ROAF IKS trenger du bare å sortere matavfall og papir, samt glass og metall. Alt annet husholdningsavfall kan du legge i restavfallet. Enkle løsninger gjør det mer motiverende å resirkulere, og du bidrar til en mer sirkulær økonomi, sier Raadim.

Hard hat, High-visibility clothing, Workwear, Tradesman, Helmet, Engineer

CASE

Haakon Raadim

Fabrikksjef på ROAF IKS

Innsamlet plastavfall for 2017(utvalg).

Kilde: Grønt Punkt Norge

Oslo dårligst på plastgjenvinning

LES HELE CASET

3

Utbygging av ny kraft tar for lang tid

3

Ifølge Statnett går Norge mot et kraftunderskudd i 2027. For å nå klimamålene frem mot 2030 og samtidig ha nok kraft til ny industriutvikling trenger Norge mer fornybar kraft. Ifølge Fornybar Norge kan vi halvere tiden det tar å bygge ut.

Kraftunderskudd i 2027

Ifølge Statnetts årlige markedsrapport for perioden 2022-2027 går Norge mot et underskudd på kraftbalansen. Dagens kraftoverskudd på 18 TWh er ventet å synke til - 2 TWh i 2027. I tillegg nedjusterte NVE nylig Norges årlige vannkraftproduksjon med 1,7 TWh, slik at kraftunderskuddet sannsynligvis blir større og kommer tidligere.

People in nature, Flash photography, Lip, Shoulder, Smile, Neck, Sleeve, Gesture, Tree, Happy

Katrine Bjerre Milling Driksen, Direktør Synergi

Vi mangler strøm, men sover i timen

Fornybar Norge mener vi kan halvere ledetiden

Ledetid er tiden det tar å bygge et nytt kraftprosjekt. Ledetiden kan deles i tre; utredning, konsesjonsbehandling og byggetid.

Toini Løvseth, leder i Fornybar Norges avdeling for produksjon og marked, mener vi kan halvere dagens ledetider, uten å gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

– Vi kan prioritere behandling av nye prosjekter bedre etter samfunnsmessig viktighet, som størrelse og betydning for energipolitiske mål, sier hun og foreslår følgende grep for å korte ned ledetiden:

 • Utredning: Vi kan tilpasses konsekvensutredningene til hvert prosjekt.
 • Konsesjonsbehandling: Behandling i NVE og OED kan kjøres parallelt.
 • Byggetid: Dersom det settes en frist for når myndighetene må fatte endelig beslutning, kan detaljprosjektering og kontraktsinngåelser starte før endelig konsesjon er gitt.
Er utbygging av mer vannkraft bærekraftig?

Utbygging av ny vannkraft er ikke uten negative konsekvenser for natur og miljø. Det foreligger ingen paner om å bygge ut store nye vannkraftprosjekter. Ny utbygging av vann vil skje ved oppdimensjonering av eksisterende verk. På grunn av motstanden mot landvind, er vannkraft også den enkleste grønne energikilden å bygge ut på kort sikt. Havvind og solkraft vil først levere strøm fra 2030.

Uheldig grunnrenteskatt?

Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på meravkastningen du kan få fra knappe naturressurser som olje og gass og vannkraft. Meravkastningen fra slike naturressurser kalles grunnrente, og beskattes som grunnrenteskatt. Fra og med 1. januar 2023 er det innført 40 prosent grunnrenteskatt på landvind og lakseoppdrett. Grunnrenteskatt for spesielt landvind er uheldig. Landvind er den energiformen som raskest kan bidra med ny kraft. Grunnrenteskatten kom uten forvarsel, noe som gjør at eksisterende vindkraftprosjekter kan gå konkurs samtidig som det skaper usikkerhet. Dette kan påvirke investorers villighet til å investere i havvind og solkraft i femtiden. Havvind og solkraft er foreløpig ikke berørt av grunnrenteskatt.

Basisprognose for norsk produksjonsutvkling (TWh)
Smile, Chin, Eyebrow, Eye, Jaw, Iris

Toini Løvseth

Leder i Fornybar Norges avdeling for produksjon og marked

Norsk gjennomsnittelig årlig energibalanse (Twh)
Slope, Rectangle

Kilde: Statnett

3,4 millioner tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om vi kunne bygget ut kraft raskere til å elektrifisere sokkelen.

Fornybar Norge mener vi kan halvere ledetiden

Ledetid er tiden det tar å bygge et nytt kraftprosjekt. Ledetiden kan deles i tre; utredning, konsesjonsbehandling og byggetid.

Toini Løvseth, leder i Fornybar Norges avdeling for produksjon og marked, mener vi kan halvere dagens ledetider, uten å gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet.

– Vi kan prioritere behandling av nye prosjekter bedre etter samfunnsmessig viktighet, som størrelse og betydning for energipolitiske mål, sier hun og foreslår følgende grep for å korte ned ledetiden:

 • Utredning: Vi kan tilpasses konsekvensutredningene til hvert prosjekt.
 • Konsesjonsbehandling: Behandling i NVE og OED kan kjøres parallelt.
 • Byggetid: Dersom det settes en frist for når myndighetene må fatte endelig beslutning, kan detaljprosjektering og kontraktsinngåelser starte før endelig konsesjon er gitt.
Er utbygging av mer vannkraft bærekraftig?

Utbygging av ny vannkraft er ikke uten negative konsekvenser for natur og miljø. Det foreligger ingen paner om å bygge ut store nye vannkraftprosjekter. Ny utbygging av vann vil skje ved oppdimensjonering av eksisterende verk. På grunn av motstanden mot landvind, er vannkraft også den enkleste grønne energikilden å bygge ut på kort sikt. Havvind og solkraft vil først levere strøm fra 2030.

Uheldig grunnrenteskatt?

Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på meravkastningen du kan få fra knappe naturressurser som olje og gass og vannkraft. Meravkastningen fra slike naturressurser kalles grunnrente, og beskattes som grunnrenteskatt. Fra og med 1. januar 2023 er det innført 40 prosent grunnrenteskatt på landvind og lakseoppdrett. Grunnrenteskatt for spesielt landvind er uheldig. Landvind er den energiformen som raskest kan bidra med ny kraft. Grunnrenteskatten kom uten forvarsel, noe som gjør at eksisterende vindkraftprosjekter kan gå konkurs samtidig som det skaper usikkerhet. Dette kan påvirke investorers villighet til å investere i havvind og solkraft i femtiden. Havvind og solkraft er foreløpig ikke berørt av grunnrenteskatt.

Slik ble beregningen gjort av
Deloitte Economics +

Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

3,4 millioner tonn

Problemstilling:

Hva er konsekvensene av å redusere ledetider for utbygging av ny kraft og fremskynde innstallering med 50 % innen 2030?

Utgangspunkt i Norge:

Årlig installert vindkraft på land 0,6 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

Årlig installert vannkraft 0,1 GW (IEA, 2022)

Karbonintensiteten i strømnettet ligger på 17,2 kg CO2-ekv. per MWh (medregnet energiimport), avkarbonisering ligger på 6,5 % pr år (estimert likt som i Sverige hvor det ikke er observert avkarbonisering de siste 5 årene).Antagelser

En halvering av ledetider fremskynder utviklingen av fornybarprosjekter med 50 %. Dette vil medføre 50 % årlig overskuddskapasitet.

Det er estimert at overskuddskapasiteten fordeles 25 % på onshore vind, 12 % på solkraft (solcelle) og 51 % vannkraft (IEA, 2022).Forventet innvirkning:

Gjennom bruk av European Energy Agencys utslippregnskap estimeres fornybare kilder å gi drivhusgass elektrisitet.

Kun virkningen av den inkrementelle 50 % fornybare elektrisitetskapasiteten er regnskapsført (netto fra estimert avkarboniseringssats i hvert land som inkludert i utgangsposisjonen)Forventet innvirkning, Norge:

I Norge antas 100 % av den fornybare energien å gå til elektrifiseringen av olje- og gassproduksjonen.

CO2 -intensiteten til elektrisiteten som brukes til olje- og gass estimeres til 682 kg per MWh (Norwea estimerer strømforbruket til 15 TWh og estimater fra Universitetet i Bergen anfører et totalt elektrisitetsrelatert utslipp på 10,2 millioner tonn CO2-ekv.).

Karbonintensiteten i det norske strømnettet er ikke regnet med i den antatte innvirkningen.Begrensninger i studien:

I samsvar med Det Europeiske Miljøbyrået og Greenhouse blir ikke livssyklusvurderingen fra utslippene til fornybarressurser regnskapsført (utslippene er knyttet til produksjon og installasjon). Disse utslippene er svært avhengige av hvor komponentene er produsert.

Økningen på 50 % i overskuddskapasiteten er en estimert hypotese og er ikke støttet av forskning.

Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

3,4 millioner tonn

Så mye CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om vi kunne bygget ut kraft raskere til å elektrifisere sokkelen.

Problemstilling:

Hva er konsekvensene av å redusere ledetider for utbygging av ny kraft og fremskynde innstallering med 50 % innen 2030?

Utgangspunkt i Norge:

Årlig installert vindkraft på land 0,6 GW (Wind Europe 2022-2026 prognose, 2022)

Årlig installert vannkraft 0,1 GW (IEA, 2022)

Karbonintensiteten i strømnettet ligger på 17,2 kg CO2-ekv. per MWh (medregnet energiimport), avkarbonisering ligger på 6,5 % pr år (estimert likt som i Sverige hvor det ikke er observert avkarbonisering de siste 5 årene).Antagelser

En halvering av ledetider fremskynder utviklingen av fornybarprosjekter med 50 %. Dette vil medføre 50 % årlig overskuddskapasitet.

Det er estimert at overskuddskapasiteten fordeles 25 % på onshore vind, 12 % på solkraft (solcelle) og 51 % vannkraft (IEA, 2022).Forventet innvirkning:

Gjennom bruk av European Energy Agencys utslippregnskap estimeres fornybare kilder å gi drivhusgass elektrisitet.

Kun virkningen av den inkrementelle 50 % fornybare elektrisitetskapasiteten er regnskapsført (netto fra estimert avkarboniseringssats i hvert land som inkludert i utgangsposisjonen)Forventet innvirkning, Norge:

I Norge antas 100 % av den fornybare energien å gå til elektrifiseringen av olje- og gassproduksjonen.

CO2 -intensiteten til elektrisiteten som brukes til olje- og gass estimeres til 682 kg per MWh (Norwea estimerer strømforbruket til 15 TWh og estimater fra Universitetet i Bergen anfører et totalt elektrisitetsrelatert utslipp på 10,2 millioner tonn CO2-ekv.).

Karbonintensiteten i det norske strømnettet er ikke regnet med i den antatte innvirkningen.Begrensninger i studien:

I samsvar med Det Europeiske Miljøbyrået og Greenhouse blir ikke livssyklusvurderingen fra utslippene til fornybarressurser regnskapsført (utslippene er knyttet til produksjon og installasjon). Disse utslippene er svært avhengige av hvor komponentene er produsert.

Økningen på 50 % i overskuddskapasiteten er en estimert hypotese og er ikke støttet av forskning.

Hvordan ledetidene kan halveres

Fornybar Norge anslår at de foreslåtte tiltakene kan redusere ledetiden med 4-6 år. Under er en oversikt over hvordan ledetidene kan halveres for hvert steg. Du kan lese mer om forslag til reduserte ledetider her.


Fornybar Norges forslag

CASE

Kilde: Fornybar Norge

LES HELE CASET

4

Manglende infrastruktur for hydrogen

4

Hydrogen spiller en viktig rolle når vi skal fase ut dagens fossildrevne lastebiler, busser, båter og ferger. Med hydrogen på tanken vil fremtidens tungtransport kun slippe ut vann. Samtidig mangler Norge den nødvendige infrastrukturen for at vi skal klare omstillingen. ASKO har tatt saken i egne hender, men etterspør
en tydeligere plan.

Hva er hydrogen?

Hydrogen er det letteste og vanligste grunnstoffet i universet. Rent hydrogen forekommer sjeldent i naturlig tilstand og blir som regel fremstilt fra hydrokarboner eller gjennom elektrolyse. Hydrogen er ikke en energikilde, men en energibærer som kan brukes som drivstoff. For tungtransport egner hydrogen seg bedre enn batterier. Dette fordi større kjøretøy som lastebiler, busser og båter krever store batterier med lang ladetid.

Vil kutte 1,1 millioner tonn CO2 innen 2030 med hydrogen

Ifølge SSB står transportsektoren for nær en tredjedel av Norges totale CO2-utslipp, der over halvparten kommer fra veitrafikk. I henhold til Paris-avtalen skal Norge halvere utslippene for transportsektoren innen 2030. For å nå dette skal 50 prosent av alle nye lastebiler og 75 prosent av nye langdistansebusser være el- eller hydrogendrevet i 2030. Miljødirektoratet anslår at dette vil kutte CO2-utslippene med 1,1 millioner tonn CO2 frem mot 2030.

Europa skal bygge 1 500 hydrogenstasjoner innen 2030. Norge skal bygge 0.

 Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

2,9 millioner tonn

Problemstilling:

Hva er effekten av økt sirkularitet av forbruksvarer (dvs. reparasjon av ødelagte varer eller kjøp av brukte varer fremfor å kjøpe nye)?

Utgangspunkt i Norge:

 • Konsumrelaterte klimagassutslipp er 9,2 tonn per innbygger (Global Carbon Project, 2022, baseår 2019).
 • Årlig samlet konsum er EUR27 065 per innbygger (Eurostat, baseår 2019).
 • Konsumrelaterte klimagassutslipp reduseres med 0,6% årlig.

Antagelser:

 • En rekke politiske tiltak blir iverksatt for å insentivere sirkulatitet (f.eks. reduksjon i merverdiavgift på reparasjons-tjenester og brukte varer).
 • En del av den nordiske befolkningen antas å ta bevisste valg for å hensynta klimaet i forbruket (f.eks. kjøpe mer bærekraftige produkter, aktiv håndtering av avfall, etc.). Den miljøbevisste delen av befolkningen antas å benytte seg sirkulære alternativer når det er mulig.
 • Andelen miljøbevisste forbrukere estimeres til å være 21,3 % i Norden og øker med 2,6 prosentpoeng hvert år (basert på europeiske data fra et GfK-panel fra 2022).

Antatt innvirkning:

 • Ved å bruke en sammensetning av Eurostats harmoniserte indeks for forbrukerpriser (2022) som en proxy for sammensetningen av forbruksutgifter, antas 9,4 % av samlet forbruk å være brukt på varer som er egnet for gjenbruk (små husholdningsapparater, leker, klær).
 • 50 % av varer antas å være reparerbare eller tilgjengelige for gjenbruk ved slutten av produktets levetid.
 • Reparerte eller brukte varer utgjør unngåtte klimagasser fra nye produkter.
 • Virkningen uttrykkes netto som reduksjon i klimagassutslipp.
Norsk Hydrogenforum ønsker fortgang

I oktober 2022 vedtok EU-parlamentet at innen 2027 skal det være minst én fyllestasjon for hydrogen per 100 km vei. I Norge finnes det i dag mindre enn ti i hele landet.

– Med regjeringens ensidige fokus på elektriske lastebiler og hurtiglading går vi glipp av viktige synergier mellom el og hydrogen, blant annet knyttet til fleksibilitet i energisystemet, bedre arealutnyttelse og forsyningssikkerhet. Vi etterlyser en konkret plan for etablering av et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner og mener vi bør la oss inspirere av Sverige og Tyskland, som har gode støtteordninger for dette. Vår oppfordring er at Enova etablerer et konkurransebasert program med 80 prosent støtte til stasjoner og 80 prosent støtte til merkostnaden av de første 500 lastebilene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Hva med et CO2-fond?

Et annet forslag som kan bidra til raskere grønn omstilling i transportnæringen er et CO2-fond, etter samme modell som NOx-fondet. Istedenfor at transportnæringen betaler CO2-avgift, betaler de en medlemsavgift til et CO2-fond. Medlemmene kan så søke om støtte fra fondet til nye investeringer som for eksempel bedre infrastruktur for hydrogen eller grønne kjøretøy. Miljøstiftelsen Zero har sammen med NHO jobbet for opprettelsen av et slikt fond.

– Med et CO2-fond kan vi sikre raskere utbygging av grønn infrastruktur som hydrogenstasjoner og ladestasjoner, samt støtte til kjøp av nye kjøretøy.

Kilde: SSB
Flash photography, Smile, Eyebrow, Jaw, Iris, Happy

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

Facial expression, Forehead, Nose, Cheek, Chin, Eyebrow, Eyelash, Neck, Jaw, Iris

Ingvild Kilen Rørholt

Fagansvarlig for transport i Zero

1,1 millioner tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om 50 prosent av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030

Beregningen er hentet fra rapporten
Klimakur 2030.

Fordeling utslipp for landtransport i millioner tonn CO2

ASKO har tatt saken
i egne hender

ASKO er en av Norges største transport-selskaper og har over 700 lastebiler. ASKO var blant de første i verden til å ta i bruk hydrogenlastebiler. De har i dag fire operative lastebiler og to i bestilling for levering i 2024. I tillegg drifter de også en av Norges få hydrogenstasjoner i Midt-Norge.

Direktør i ASKO Midt-Norge, Jørn Arvid Endresen, mener vi trenger en plan for flere fyllestasjoner om vi skal klare omstillingen.

- Vi er avhengig av et godt samarbeid med myndighetene for å få til omstillingen. Det er kostbart å ta i bruk ny teknologi og vi trenger god tilrettelegging. Vi forventer derfor at myndighetene lanserer et program for etablering av hydrogenstasjoner, slik at vi
kan satse fullt ut på hydrogen, sier Endresen.

Vehicle registration plate, Automotive tire, Wheel, Cloud, Sky, Truck, Asphalt

CASE

LES HELE CASET

Jørn Arvid Endresen
Direktør i ASKO Midt-Norge

5

Manglende informasjon og støtte til små og mellomstore bedrifter

5

Ni av ti norske bedrifter er definert som små og mellomstore bedrifter. Selv om disse bedriftene representerer majoriteten av norsk næringsliv, opplever mange at det er vanskelig å bli en del av det grønne skiftet. Ifølge SMB Norge er mangel på informasjon og tilrettelagte støtteordninger de viktigste hindringene for bærekraftig omstilling.

SMBenes rolle i det grønne skiftet

Kristian Eilertsen, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, mener dagens ordninger for små og mellomstore bedrifter ikke treffer godt nok. Han peker på følgende hindringer:

 • 62 prosent av Norges små og mellomstore bedrifter sier de mangler informasjon om støtteordninger. I tillegg ønsker de at det blir enklere å søke på støtteordningene.
 • 52 prosent av bedriftene oppgir manglende støtteordninger fra myndighetene. Flere av prosjektene som får støtte i dag er store innovasjonsprosjekter. Støtteordninger må derfor i større grad tilpasses hverdagsnæringslivet. For en liten bedrift vil grønn omstilling kanskje handle om å bytte til elektriske kjøretøy og redusere energiforbruket sitt.
 • Små og mellomstore bedrifter vinner ofte ikke frem i anbud- og søknadsprosesser. Det er synd fordi SMB kan raskere iverksette grønne tiltak som kan ha stor effekt på sikt.
 • Mange SMBer har ikke ressurser til å følge opp og iverksette bærekraftstiltakt. Nye krav til bærekraft bør i større grad tilpasses til SMB-enes virkelighet.
 • Økonomiske støtteordninger, trygghet og forutsigbarhet er viktig for at bedrifter skal lykkes med grønn omstilling. Investeringer må derfor også være lønnsomme. Grønn omstilling kan ikke drives av idealisme alene.

Grønn støtte er
forbeholdt de største

People in nature, Plant, Gesture, Grass, Finger

Flere lavbundsjorde skal tages ud af drift ved at stoppe dræningen.

 DELOITTES BEREGNINGER

5 000 000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Hvis man stoppede med at dræne 50% af lavbundsjordene og konverterede dem til græsjord i 2030, så vil CO2-gevinsten være 6.335.550 tons CO2. Det svarer til et bidrag på godt og vel en fjerdedel af vejen til at nå Danmarks 70 pct. mål i 2030. Hvis man derudover opstiller solceller på de lavbundsjorde som tages ud af drift vil der være ekstra CO2-reduktion at hente i form af den fossile energi, som solcellerne vil fortrænge i vores energisystem.

Hair, Forehead, Nose, Cheek, Smile, Chin, Hairstyle, Eyebrow, Photograph, Eye

Kristian Eilertsen

Leder for politikk og samfunnskontakt i

SMB Norge

900 000 tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om 100 % av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030 og 100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025.

Beregningen er hentet fra rapporten
Klimakur 2030

Skjevfordeling av Enovas tilskudd i 2022

I 2022 delte Enova ut 4,9 mrd. kroner til energi- og klimatiltak. 85 prosent av støtten gikk til 100 av totalt 820 selskaper og organisasjoner. Mesteparten av støtten gikk til Norges største industribedrifter. Blant annet fikk Biozin over en halv milliard til utvikling av biodrivstoff. Det er like mye som de nederste 650 til sammen. I 2019 fikk Equinor 2,3 milliarder til prosjektet Hywind Tampen.

CASE

Kilde: Enova, tilskuddsliste 2022

LES HELE CASET

6

Vi mangler en lov mot matsvinn

6

Det norske matsvinnet er ifølge Deloitte årlig på ca. 800 000 tonn. Det tilsvarer 2 200 tonn mat i søpla hver eneste dag. For hver kilo mat som kastes, tilsvarer det et CO2-utslipp på 3,4 kg. Dette gir årlige utslipp på ca. 2,6 millioner tonn CO2. En matkastelov kan effektivt bidra til å redusere matsvinnet og kutte utslipp.

Hva er matsvinn?

I bransjeavtalen for matsvinn fra 2017 defineres matsvinn som «alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet».

I Danmark formår vi kun at få indsamlet lidt over 50 pct. af vores elektronik til genanvenddelse.

Blue, Sleeve

Maten går i søpla,
i stedet for på tallerkenen

Facial expression, Product, Font, Rectangle

Alle leddene i matkjeden må bidra til å redusere matsvinnet. Foto: Konsis

Hva er en matkastelov?

En matkastelov vil kunne sikre at vi minimerer matsvinnet i hele matkjeden fra bonden eller fiskeren, via matindustrien, til dagligvarehandelen, og til slutt sluttbrukeren. For å være effektiv burde en slik lov innføre et utvidet produsentansvar, slik vi allerede har på en rekke produkter i dag. Dette vil gi plikt til forebygging i matbransjen og sørge for felles finansering av gode systemer for håndtering av overskuddsmat. I praksis vil dette få matbutikkene og matprodusentene til å:

 • bestille riktig mengde mat
 • selge mer i løsvekt
 • bruke mindre forpakninger
 • spre informasjon om hvordan vi kan utnytte maten bedre
 • forebygge og rapportere på matsvinn
Bransjeavtale uten produsentansvar

I 2017 inngikk fem departementer og 12 organisasjoner fra hele matbransjen bransjeavtalen om å halvere matsvinnet innen 2030. Avtalen sier likevel ingenting om hvem som har ansvaret for overproduksjon av mat. Det er dermed fortsatt lønnsomt å produsere mer enn nødvendig og bidra til mer matsvinn og utslipp.

Regjeringen utreder lov om matsvinn

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen å utarbeide en lov om matsvinn. Regjeringen vedtok i høst at en slik lov skal utredes.

Ni av ti nordmenn ønsker mindre matsvinn

86 % av de spurte i en undersøkelse gjennomført av Norstat for Too Good To Go ønsker å gjøre mer for å redusere matsvinnet i hverdagen.

5,1 millioner tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030
om regelverk og insentiver mot matsvinn
ble styrket.

Slik ble beregningen gjort av
Deloitte Economics +

    Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort

5 100 000 ton

Problemstilling:
Hva er effekten av 50 % reduksjon i matavfall innen 2030 (tall fra 2020)?

Utgangsposisjon:

1286 kilotonn mat ble kastet I Danmark i 2020 (Eurostat, 2022, data fra 2020).

905 kilotonn mat ble kastet i Sverige i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data).

770 kilotann mat ble kastet i Norge i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data),

Forbruksbaserte GHG-utslipp reduseres årlig med 1,9 % i Danmark, 1,2 % i Sverige og 0,7 % i Norge.

Matavfall inkluderer hele verdikjeden, inklusiv primærproduksjon, prosessering og produksjon, handel og distribusjon, restauranter og matrelaterte tjenester samt husholdninger.

Antagelser:

Politikkutforming og insentiver som en matkastelov kan frembringe en gradvis lineær reduksjon slik at målet om 50 % kutt i matavfall kan nås innen 2030.

Antatt innvirkning:

Det antas at den reduserte delen av matavfallet blir konsumert, noe som erstatter behovet for matproduksjon og GHG-utslippene som knyttes til produksjonen av maten.

European Waste Catalouge for Statistics (ECW-Stat) deler matavfall i tre kategorier (animalsk, vegetabilsk og blandet), og bruker av en rekke koeffisienter for å justere for den delen av materialet som ikke er egnet for menneskelig forbruk (Caldeira et al., 2022).

For hver av matavfallskategoriene estimeres et gjennomsnittlig CO2-innhold ved hjelp av Concitos «Big Climate database». Følgende CO2 intensitetsfaktorer blir brukt:

4,26 kg CO2 per kg animalsk matavfall

1,33 kg CO2 per kg vegetarisk matavfall

2.8 kg CO2 per kg blandet matavfall (antas å være en blanding av animalsk og vegetarisk).

Reduksjonen av GHG-utslippene tar hensyn til netto av den trendmessig reduksjonen relatert til forbruk (observert i 2015-2019-perioden som rapportert av Global Carbon Project).

Begrensninger i studien:

Matavfall er vanskelig å estimere, spesielt fra et verdikjedeperspektiv (se eksempelvis arbeid fra World Food Programme). Tilnærmingen denne studien har valgt har sine svakheter, men bygger på de siste dataene og forskningsresultatene som er tilgjengelige.

Miljødepartementet anslår i en rapport at matavfallet i Norge ligger langt under estimatene fra Eurostat (som er brukt i denne analysen (453 kilotonn)). En alternativ analyse ved å bruke vektede avfallsstrømmer som foreslått i Caldeira et al. (2022) gir resultater som er veldig nær gitt av Eurostats resultater.

Alternative avfallsestimater ved bruk av materialstrømanalyse av Caldeira et al. (2022) viser sammenlignbare resultater som de estimatene som er brukt her for Danmark (det eneste Nordiske landet som er dekket i denne studien).

Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort

5,1 millioner tonn

Så mye CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om vi innførte en lov mot matsvinn.

Problemstilling:
Hva er effekten av 50 % reduksjon i matavfall innen 2030 (tall fra 2020)?

Utgangsposisjon:

1286 kilotonn mat ble kastet I Danmark i 2020 (Eurostat, 2022, data fra 2020).

905 kilotonn mat ble kastet i Sverige i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data).

770 kilotann mat ble kastet i Norge i 2020 (Eurostat, 2022, 2020 data),

Forbruksbaserte GHG-utslipp reduseres årlig med 1,9 % i Danmark, 1,2 % i Sverige og 0,7 % i Norge.

Matavfall inkluderer hele verdikjeden, inklusiv primærproduksjon, prosessering og produksjon, handel og distribusjon, restauranter og matrelaterte tjenester samt husholdninger.

Antagelser:

Politikkutforming og insentiver som en matkastelov kan frembringe en gradvis lineær reduksjon slik at målet om 50 % kutt i matavfall kan nås innen 2030.

Antatt innvirkning:

Det antas at den reduserte delen av matavfallet blir konsumert, noe som erstatter behovet for matproduksjon og GHG-utslippene som knyttes til produksjonen av maten.

European Waste Catalouge for Statistics (ECW-Stat) deler matavfall i tre kategorier (animalsk, vegetabilsk og blandet), og bruker av en rekke koeffisienter for å justere for den delen av materialet som ikke er egnet for menneskelig forbruk (Caldeira et al., 2022).

For hver av matavfallskategoriene estimeres et gjennomsnittlig CO2-innhold ved hjelp av Concitos «Big Climate database». Følgende CO2 intensitetsfaktorer blir brukt:

4,26 kg CO2 per kg animalsk matavfall

1,33 kg CO2 per kg vegetarisk matavfall

2.8 kg CO2 per kg blandet matavfall (antas å være en blanding av animalsk og vegetarisk).

Reduksjonen av GHG-utslippene tar hensyn til netto av den trendmessig reduksjonen relatert til forbruk (observert i 2015-2019-perioden som rapportert av Global Carbon Project).

Begrensninger i studien:

Matavfall er vanskelig å estimere, spesielt fra et verdikjedeperspektiv (se eksempelvis arbeid fra World Food Programme). Tilnærmingen denne studien har valgt har sine svakheter, men bygger på de siste dataene og forskningsresultatene som er tilgjengelige.

Miljødepartementet anslår i en rapport at matavfallet i Norge ligger langt under estimatene fra Eurostat (som er brukt i denne analysen (453 kilotonn)). En alternativ analyse ved å bruke vektede avfallsstrømmer som foreslått i Caldeira et al. (2022) gir resultater som er veldig nær gitt av Eurostats resultater.

Alternative avfallsestimater ved bruk av materialstrømanalyse av Caldeira et al. (2022) viser sammenlignbare resultater som de estimatene som er brukt her for Danmark (det eneste Nordiske landet som er dekket i denne studien).

Dumpster Deli

Framtiden i våre hender lanserte i januar 2023 en aksjon kalt Dumpster Deli dagligvare. Her kan hvem som helst forsyne seg med spiselig mat organisasjonen har funnet i matbutikkenes søppeldunker. Det er en midlertidig «matbutikk» i en oppusset søppeldunk som har som mål å vise hvordan spiselig mat kastes systematisk i Norge.


- I Norge kastes det årlig nok spiselig mat til
å mette over én million mennesker. Med Dumpster Deli ønsker vi å belyse absurditeten i at det ikke er lov å hente ut mat fra mat-butikkenes søppeldunker, selv om maten er fullt spiselig. For å få en bedre ressursutnyttelse bør det innføres et lovverk som hindrer at maten kastes, sier Emil Beddari, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.

CASE

People in nature, Dress shirt, Facial hair, Forehead, Beard, Vertebrate, Water, Collar, Sleeve, Grass

Emil Beddari

Fagrådgiver i Framtiden i våre hender

LES HELE CASET

7

Manglende plan for energieffektivisering av bygg

7

I Norge har energibruken i eksisterende og nye bygg økt med
20 prosent siden 1990. Heldigvis er potensiale for å energieffektivisering stort. Ifølge flere bransje- og miljøorganisasjoner kan vi spare 10 TWh gjennom energieffektiviserende tiltak, innen 2030. For å få til det trenger vi en plan.

Plan for energieffektivisering

Akkurat som for klimagassutslipp trenger vi en plan for å kutte energibruk i bygg. En slik plan må inneholde virkemidler med konkrete mål som det rapporteres på årlig. I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 sendte 27 miljø-, forbruker, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner et felles brev til regjeringen og SV med en konkret liste over tiltak for å kutte energibruken med 10 TWh innen 2030:

 • 1 milliard kroner til energitiltak i husholdninger i 2023, og herunder borettslag og sameier.
 • En tilleggsavtale for Enova der Enova kan støtte kjente og velprøvde energitiltak.
 • Gjeninnføre og utvide Enovas støtteordninger til energieffektivisering i næringsbygg. Bedriftene må kunne drive næringsvirksomhet i energieffektive lokaler.
 • Energitilskuddsordningen må ikke bli en sperre for å gjeninnføre og utvide de brede støtteordningene til energieffektivisering i yrkesbygg gjennom Enova.
 • Egne støtteordninger gjennom Husbanken for familier med lave inntekter som eier egen bolig.
 • Nedtrappingsplan for minimum 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 som viser hvordan man årlig når minimum 1,5 TWh reduksjon. Energibruken i bygg skal reduseres fra et nivå på 79 TWh i 2015 til et maksimalt nivå på 69 TWh i 2030. Planen skal presenteres i forbindelse med revidert statsbudsjett 2023.
Regjeringen prøver å vri seg unna

Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening er en av organisasjonen som signerte brevet.
Han mener regjeringen vrir seg unna tiltak som kan gi bedre energiutnyttelse.

- Regjeringen har omdefinert målet for energieffektivisering i bygg til kun å gjelde bygg fra 2015 og eldre. Ved å omdefinere målet fra «bygg» til «eksisterende bygg fra 2015» kan total energibruk i bygg i 2030 være på 79,3 TWh - det samme som i dag. Det er absurd, fordi det i praksis betyr at det viktigste tiltaket er å rive gamle bygg. Det er den totale energibruken i bygg som må ned og da må hele bygningsmassen inkluderes, sier Baardsen.

Av totalt 223 TWh går 83 TWh til bygg

Det totale energiforbruket for Norge i 2021 var på 223 TWh hvor ca. 83 TWh gikk til bygg. Energibruken i norske bygg har økt med 20 prosent de siste 30 årene. Det meste av energien kommer fra strøm.

Danske husholdninger smider årligt 700.000 tons mad ud.

Shopping cart, Natural foods, Whole food, Public space, Smile, Selling, Customer, Retail, Community

Vi fyrer for kråka

DELOITTES BEREGNINGER

6 000 000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Kilde: SSB

Kilde: Lars Even Egner, NTNU

Tiltak som kan gjøre bygg mer energieffektive:
 • Energirådgivning
 • Etterisolere
 • Varmepumper
 • Ventilasjonssystem med varmegjenvinning
 • Energieffektive elektriske apparater
 • Smarte styringssystemer for lys, varme og ventilasjon
 • Lavenergivinduer
 • Balansert ventilasjon
 • Rentbrennende vedovn
 • Bio-ovn/biokjel
 • Solcellepaneler
 • Solfanger til oppvarming av vann
 • Varmegjenvinning av gråvann
 • Tilkobling til fjernvarmeanlegg
Ressurssterke får mest støtte

Figuren viser energioppgradering av bolig etter inntektsgrupper. De rød har fått støtte gjennom Enova. De rosa har ikke fått støtte. Stolpene lengst til venstre viser de med lavest inntekt. Stolpene til høyre viser de med høyest inntekt.

Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, Eye, Jaw, Sleeve, Collar

Bård Baardsen

Norsk Varmepumpeforening

10 TWh

Kan vi spare om vi hadde hatt
en plan for energieffektivisering
av bygg

Beregningen er hentet fra Sintef

En glemt energiform?

NVE utredet potensialet for bergvarme i 2011. De anslo at vi kunne spare 35 TWh årlig. Det tilsvarer omtrent 25 prosent av det totale strømforbruket i Norge og 70 prosent av energien som brukes til oppvarming. Denne energiformen belaster også strømnettet
i mindre grad. Olje- og energidepartementet satte høsten 2022 ned en egen arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for bergvarme.

Bergvarme: Kaldt vann pumpes ned, varmes opp, og sendes tilbake.

CASE

Rectangle, Font

Kilde: NVE.

LES HELE CASET

8

Dårlig kollektivtilbud i hele landet

8

For å få flere til å droppe bilen, er vi avhengig av et godt kollektivtilbud i Norge. Dessverre står kollektivtilbudet til stryk i de fleste
av landets 13 største byer. I tillegg har prisen på kollektivreiser eksplodert i Norge sammenlignet med våre naboland og i forhold til prisstigningen.

Knusende dom over kollektivtilbudet

I 2019 gjennomførte Transportøkonomisk Institutt (TØI) en kartlegging av kollektivtilbudet i Norge på vegne av NAF. I rapporten så de blant annet på ulempene ved å bytte mellom ulike kollektivtransportmidler, ventetid, gangtid og kø. Konklusjonene var slående. I de fleste av landets 13 største byer står kollektivtilbudet til stryk, og dagens tilbud kan umulig konkurrere med bilen.

Hovedpunkter fra undersøkelsen:
 • Halvparten av innbyggerne i de 13 største byene opplever at reisetiden med kollektiv ikke kan konkurrere med bil på reiser til sentrum.
 • En av fem har ikke et reelt alternativ til bil når de skal til sentrum.
 • En av tre (Oslo ikke medregnet) har ikke et reelt alternativ til bil.
 • 64 prosent av innbyggerne i Oslo og 49 prosent av innbyggerne i Trondheim  oppgir at de har et godt kollektivtilbud. Ingen av de resterende 11 byene kommer i nærheten.
 • Bergen og Stavanger kommer dårligst ut bant storbyene. Her mangler halvparten et godt kollektivtilbud. En av fire har heller ikke et reelt alternativ til bil når de skal til sentrum.
 • Kollektivtilbudet er spesielt dårlig i områder utenfor bykjernen der mange jobber. Kollektivtilbudet til Haukeland sykehus havner på nasjonal bunnplassering hvor
  kun 1 prosent av de reisende har et godt tilbud.
 • For Stavanger viser undersøkelsen at rundt halvparten av de reisende som skal til Forus ikke har et konkurransedyktig alternativ til bil.
 • Selv i Oslo som har så god dekning til sentrum, faller andelen som har det godt tilbud kraftig dersom du jobber i Nydalen eller Alnabru. Under 30 prosent har et konkurransedyktig kollektivtilbud til disse områdene.
 • Bompenger er ikke et godt tiltak for å få folk til å droppe bilen.

Ifølge Erik Bjørnson Lunke, prosjektleder i TØI, er det på tide med handling.

– Kollektivtilbudet i Norge sliter med å konkurrere med bilen. Skal vi få folk til å droppe bilen er vi nødt til å gjøre tilbudet bedre med hyppige avganger og hurtigere ruter, sier Lunke.

Berettiget folkeaksjon mot bompenger?

Ved kommunevalget i 2019 gjorde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) et brakvalg. Partiet ble tredje størst i Bergen og Stavanger med en oppslutning på henholdsvis 16,7 prosent og 9,2 prosent. Ifølge TØIs undersøkelse har Bergen og Stavanger det dårligste kollektivtilbudet. Frustrasjonen mot økte bompenger var da kanskje på sin plass, når alternativet til bil viste seg å være det dårligste i hele landet?

Kollektivtilbud ute av kontroll

DELOITTES BEREGNINGER

3 200 000 ton

Så meget CO2 vil kunne spares frem mod 2030.

Fangst af CO₂ er et af de mange nødvendige værktøjer, som skal tages i brug, hvis vi skal nå de nye klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, CO₂-neutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050. Staten forventer, at CO2-fangst skal levere mindst 3,2 mio. tons CO2-reduktioner allerede i 2030, og med de nye klimamål for 2045 og 2050 vil der være behov for væsentligt mere CO₂-fangst frem mod 2050. Ifølge en ny vurdering fra CONCITO vil der være behov for 14 mio. tons negative udledninger i 2050, hvis vi skal nå det nye reduktionsmål på 110 pct.

Facial expression, Forehead, Nose, Face, Chin, Eyebrow, Smile, Jaw, Neck, Collar

Erik Bjørnson Lunke

Prosjektleder i Transportøkonomisk Institutt (TØI)

760 000 tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 om flere hadde valgt kollektivt over bil

Beregningen er hentet fra rapporten
Klimakur 2030

Galopperende kollektivpriser

Ifølge SSB har kollektivprisene i Norge økt drastisk siden 2010 og steget mye mer enn konsumprisindeksen (KPI). Prisveksten har vært klart høyest for passasjertransport på
vei og vann, men har også økt for jernbane, bybane, trikk og fly.

Prisutvikling på kollektivtransport. Indeks 2010 = 100

Høyest prisstigning i Norden

Prisene på kollektivtransport har i perioden 2010-2020 steget mer i Norge sammenlignet med eurosonen, Danmark og Sverige. Siden 2010 har prisene på buss og taxi økt med
42 prosent. Dette er dobbelt så mye sammenlignet med de tre andre landene.

Relativt billigere å kjøpe ny bil enn
å reise kollektivt i Norge

Noe oppsiktsvekkende er at prisen på å kjøpe ny bil har blitt relativt billigere sammenlignet med den generelle prisutviklingen.

CASE

Kilde: SSB

LES HELE CASET

9

Panteordning for elektronikk

9

I Norge resirkulerer vi 90 prosent av alle flasker og bokser gjennom panteordningen. For elektronikk har vi derimot ikke en slik ordning – og det merkes. Nordmenn kaster faktisk mest elektronisk avfall i hele verden. Naturvernforbundet mener en nasjonal panteordning for elektronikk kan styrke sirkulærøkonomien og bidra til utslippskutt.

Panteordning er et godt sted å begynne

Ifølge Joakim Sandvik Gulliksen, fagrådgiver for avfall og sirkulær økonomi hos Naturvernforbundet, kan en panteordning være et bra sted å begynne. Han peker
på flere fordeler med en panteordning:

 • Økt gjenvinning av elektronikk er en lavthengende frukt for at Norge skal bli mer bærekraftig. Pant er et godt virkemiddel fordi det er en ordning de fleste kjenner og har gode assosiasjoner til. Det er lett å kommunisere.
 • Sjansen er større for at innsamlings- og gjenbruksgraden øker dersom vi får på plass et overordnet system der én aktør har ansvaret. Det gir økt tillit samtidig som vi kan unngå at konkurranseevne prioriteres over miljøeffekt, slik som for plastemballasje.
 • En panteordning kan gi langt bedre sikring av mottaksplasser for elektronisk avfall.
 • Gjenbruk av viktige mineraler og metaller ville spart oss for enormt mye utslipp av CO2.
 • Økt ressursbruk. Med en panteordning kan vi sikre at materialene i et gammelt produkt kan gjenbrukes i et annet, eller selges på nytt.
 • Mindre miljøgifter slippes ut i naturen.
53 % gjenvinningsgrad

Ifølge Deloitte samles 53 % av gammel elektronikk inn i Norge. Av dette resirkuleres 88 %.

Sagen fra Gram er ikke enestående. Grønne projekter møder næsten alle steder protester. Protester der i mange tilfælde forsinker, begrænser eller helt stopper grønne projekter.

Og det gør det svært at komme i mål med f.eks. vindmølleparker.

Hos green Power Denmark er blæser de til kulturændring.

”Noget med at det handler om alles baghave”

Tilbage i Gram, har man taget andre midler i brug. I efteråret 2022 valgte virksomheden Momentum, der har søgt om at rejse de nye møller, at inddrage konsulentbureauet DeltagerDanmark, der er ekspert i borgerinddragelse og løsning af konflikter.

- Vi vil gerne vide, hvad folk er bekymrede for, hvad den tidligere modstand gik ud på, og så undersøger vi bekymringerne og ser, hvad der er af løsninger og stridspunkter, siger Malte Warburg, fra DeltagerDanmark til JydskeVestkysten, 2022.

Konflikten er et meget almindeligt eksempel på, hvad der sætter en stopper for mange af de store energiprojekter i Danmark – det er meget godt med vindmøller, men de skal ikke stå i min baghave.

yoga pant, Active pants, Plant, Arm, Shoulder, Tree, Neck, Waist, Knee, Thigh

Opsætningen af vindmøller og solceller møder ofte lokal modstand fra bekymrede borgere, der frygter bl.a. forringelse ejendomsværdi og støjgener.

Vision care, Dress shirt, Flash photography, Forehead, Glasses, Cheek, Jaw, Sleeve, Gesture, Eyewear

Malte Warburg, Chefkonsulent DeltagerDanmark.

Gamle mobiler forblir i nattbordskuffen

Kilde OECD

Facial hair, Forehead, Face, Head, Chin, Hairstyle, Eyebrow, Beard, Jaw

Joakim Sandvik Gulliksen Fagrådgiver for avfall og sirkulær økonomi i Naturvernforbundet

636 000 tonn

CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030
om vi hadde klart å samle inn
og gjenvinne all elektronikk

Slik ble beregningen gjort av
Deloitte Economics +

Norge på topp i verden for elektronisk avfall

Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

636 000 tonn

Utgangspunkt i Norge:

Det kastes 198 kilotonn med elektronisk avfall årlig (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

44 % av det elektroniske avfallet blir plukket opp (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

88 % av det innsamlete elektroniske avfallet blir resirkulert. Dette utgjør 92,7 kilotonn årlig.

Antagelser

Elektronisk avfall blir samlet inn og resirkulert på lik linje med annet avfall.

50 % av det nylig resirkulerte avfallet vil gå gjennom en optimalisert resirkuleringsprosess hvor transportveiene optimalisert og høyverdige metoder for materialgjenvinning blir anvendt

Forventet innvirkning:

Effekten av optimalisert resirkulering antas å være 2,01 kg unngått klimagassutslipp per kilotonn elektroniske avfall.

Elektronisk avfall (og relatert resirkulering) antas å øke 1,4 % årlig, basert på den historiske vekstraten for elektroniske enheter på markedet (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

Begrensninger i studien:

Metoden for estimatet på avfall er basert på en «placed on market» (POM) tilnærming. POM-tilnærmingen estimerer avfall basert på antall solgte enheter i en gitt geografi. Denne tilnærmingen gir vanligvis høyere estimater enn andre statistiske estimater av elektronisk avfall.

Effekten av dagens resirkuleringsmetode er flyktig og følgelig vanskelig å fastslå. Av denne grunn fokuserer denne studien kun på avfall som ikke blir samlet inn og går gjennom høygradert gjenvinning for å unngå å gjøre antagelser om gjenvinningsrater for nåværende gjenvinningsmetoder.

CO2-besparelsesantagelsene for optimalisert gjenvinning (2,01 kg per kilotonn avfall) er hentet fra Bond, 2022 under et prosjekt av European Regional Development Fund. Forskningen er en kombinert tilnærming av materialstrømanalyse og livssyklusvurdering. Resultatene er antakeligvis undervurderte: Resultater fra en livssyklusvurdering utført av Deloitte vedr kritisk materialgjenvinning fra elektronisk avfall antyder en 2,04 kg / kg per kilotonn anfall på unngått utslipp.

At 50 % av avfall går gjennom optimalisert resirkulering er en vilkårlig antakelse som er gjort som en del av hypoteseutviklingen. Dette er ikke støttet av forskning.

Når det gjelder hvor mye som samles inn, bør det understrekes at det ikke betyr at ikke-innsamlet avfall havner i naturen. I henhold til WEEE, ender avfallet som ikke leveres inn heller opp i skuffer, kjellere og garasjer.

Beregningen er gjort av Deloitte Economics. Slik ble den gjort.

636 000 tonn

Så mye CO2 kunne vi kuttet frem mot 2030 vi hadde innført en panteordning for elektronikk

Utgangspunkt i Norge:

Det kastes 198 kilotonn med elektronisk avfall årlig (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

44 % av det elektroniske avfallet blir plukket opp (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

88 % av det innsamlete elektroniske avfallet blir resirkulert. Dette utgjør 92,7 kilotonn årlig.

Antagelser

Elektronisk avfall blir samlet inn og resirkulert på lik linje med annet avfall.

50 % av det nylig resirkulerte avfallet vil gå gjennom en optimalisert resirkuleringsprosess hvor transportveiene optimalisert og høyverdige metoder for materialgjenvinning blir anvendt

Forventet innvirkning:

Effekten av optimalisert resirkulering antas å være 2,01 kg unngått klimagassutslipp per kilotonn elektroniske avfall.

Elektronisk avfall (og relatert resirkulering) antas å øke 1,4 % årlig, basert på den historiske vekstraten for elektroniske enheter på markedet (United Nations University / United Nations Institute for Training and Research, 2020).

Begrensninger i studien:

Metoden for estimatet på avfall er basert på en «placed on market» (POM) tilnærming. POM-tilnærmingen estimerer avfall basert på antall solgte enheter i en gitt geografi. Denne tilnærmingen gir vanligvis høyere estimater enn andre statistiske estimater av elektronisk avfall.

Effekten av dagens resirkuleringsmetode er flyktig og følgelig vanskelig å fastslå. Av denne grunn fokuserer denne studien kun på avfall som ikke blir samlet inn og går gjennom høygradert gjenvinning for å unngå å gjøre antagelser om gjenvinningsrater for nåværende gjenvinningsmetoder.

CO2-besparelsesantagelsene for optimalisert gjenvinning (2,01 kg per kilotonn avfall) er hentet fra Bond, 2022 under et prosjekt av European Regional Development Fund. Forskningen er en kombinert tilnærming av materialstrømanalyse og livssyklusvurdering. Resultatene er antakeligvis undervurderte: Resultater fra en livssyklusvurdering utført av Deloitte vedr kritisk materialgjenvinning fra elektronisk avfall antyder en 2,04 kg / kg per kilotonn anfall på unngått utslipp.

At 50 % av avfall går gjennom optimalisert resirkulering er en vilkårlig antakelse som er gjort som en del av hypoteseutviklingen. Dette er ikke støttet av forskning.

Når det gjelder hvor mye som samles inn, bør det understrekes at det ikke betyr at ikke-innsamlet avfall havner i naturen. I henhold til WEEE, ender avfallet som ikke leveres inn heller opp i skuffer, kjellere og garasjer.

Elkjøps Elpant

Høsten 2022 lanserte elektronikkforhandler Elkjøp en elektronikkpanteordning som de kaller Elpant. Private husholdninger kan levere inn både hjemmeelektronikk eller hvitevarer, og få avslag på nytt produkt. Elkjøp har lansert en pantekalkulator som gir et anslag på hvor mye den gamle elektronikken er verdt.

- Gamle elektroniske produkter inneholder verdifulle mineraler som kobolt, nikkel, litium, kobber, gull og sølv, i tillegg til plast, glass og andre materialer som også kan gjenvinnes, sier Stina Winther, bærekraftsansvarlig i Elkjøp Norge i en pressemelding om Elpantordningen.

Naturvernforbundet ønsker ordningen velkommen, men frykter at det også kan
føre til økt konsum.

- Det er åpenbart viktig å øke innsamlings-graden for elektronikk. Men for å ha størst mulig effekt må vi også erstatte noe av nysalget. Hvis ikke risikerer vi at pris
prioriteres over miljøeffekt.

Seks av ti har gammel elektronikk
i hjemmet

Tall fra SSB viser at 6 av 10 nordmenn mellom 16 og 79 år har en mobil, bærbar pc eller nettbrett som de ikke lenger bruker liggende i skuffen hjemme.

CASE

People in nature, Flash photography, School uniform, Smile, Eye, Sleeve, Plant, Standing, Happy, Gesture

Stina Winther

Bærekraftsansvarlig i Elkjøp Norge

LES HELE CASET

10

Manglende støtte til karbonfangst og lagring

10

Det er umulig å nå klimamålene uten karbonfangst og lagring for industrien. Derfor har prosjektet «Langskip» for lagring på norsk sokkel fått offentlig støtte. Samtidig er det ikke nok. Ifølge Bellona når vi aldri klimamålene om vi ikke støtter tilsvarende prosjekter i fremtiden.

Hva er karbonfangst og lagring?

Karbonfangst-teknologi (Carbon Capture & Storage – CCS) er en teknologi som fanger CO2-utslipp direkte på anlegget, i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Hvor mye av utslippene som kan fanges varierer, men de best egnende anleggene kan fange opptil 95 prosent av utslippene.

Må lagre 300-640 millioner tonn hvert år

Ifølge Eivind Berstad, leder for CCS i Bellona er det viktig å få fart på karbonfangst- og lagring for å redusere CO2-utslippene. Han viser til studier fra internasjonale energibyrået (IEA) og Europakommisjonen om at EU må fange mellom 300-640 millioner tonn – hvert år innen 2050 for å nå klimamålene.

– For å nå klimamålene må CO2-fangst tjuedobles innen 2030. Det er særdeles viktig å øke tempoet i utbyggingen av fangstanlegg og lagring, sier Berstad.

Han sier at vi har hatt fremgang i en rekke CCS-prosjekter i Norge i kjølvannet av Langskip-prosjektet, men at det går for sakte både globalt og her hjemme.

– CCS er i dag ikke lønnsomt for industrien. Vi er avhengig av offentlige støtteordninger som kan tette gapet mellom kostnaden for CO2-utslipp og kostnaden for CCS. Manglende støtte er den største barrieren for å installere CCS i norsk industri, sier Berstad.

For å få fart på karbonhåndteringen foreslår Bellona følgende åtte tiltak:
 1. Etablere systematisk støttesystem for CCS
 2. Øke tilgang på CO2-lager
 3. Etterspørre lavutslippsprodukter
 4. Øke krafttilgang
 5. Utrede CCS som supplement og alternativ til elektrifisering
 6. Utvikle rammeverk for CO2-fjerning
 7. Sørge for forutsigbarhet i CO2-relaterte kostnader
 8. Øke forskning, utvikling og pilotering

Danmarks nye regering ønsker at nedsætte et partnerskab med landbrug, fødevaresektor, naturorganisationer, forbrugerorganisationer og kommuner, som skal komme med oplæg til en samlet visionsplan for dansk landbrug inden udgangen af 2023. Visionsplanen for dansk landbrug skal også adressere de samlede mål for arealanvendelsen i Danmark til landbrug, natur, og udbygning af vedvarende energi.

”Areal er et begrænset ’råstof’, der skal bruges til at indfri en lang række af målsætninger. Men man har ikke fra politisk side taget samlet stilling til, hvordan det ’råstof’ skal fordeles. Regeringen har peget på en række initiativer, som er nødvendige i den grønne omstilling, og som kræver plads. Men initiativerne kommer til at konkurrere om pladsen, og det kan blive noget rod når vi skal føre planerne ud i livet.” Siger Tage Duer, projektleder Fremtidens Arealanvendelse, CONCITO.

Visioner kan være gode, men det kræver benhård prioritering af det areal vi har til rådighed, hvis vi skal nå i mål med alle ambitionerne. Ellers vil den grønne omstilling strande i noget så simpelt som manglende plads.

“Uden en samlet dansk arealstrategi bliver den grønne omstilling dyr for Danmark, og vi risikerer ikke at komme i mål med et klimaneutralt og klimarobust Danmark. Hvis vi ikke tænker os om, kan det blive lidt tilfældigt hvilken dagsorden, der løber med sejren og kommer til at dominere arealanvendelsen i Danmark i fremtiden. Det kan sætte dele af den grønne omstilling over styr.” Siger Tage Duer, projektleder Fremtidens Arealanvendelse, CONCIT

Der er behov for en sammenhængende arealstrategi, der sikrer plads til både vild natur og vedvarende energi.

Dress shirt, Forehead, Chin, Collar

Tage Duer, Projektleder, CONCITO

Uten støtte, kommer vi aldri i mål

Forehead, Hair, Nose, Head, Chin, Eyebrow, Hairstyle, Neck, Jaw, Beard

Eivind Berstad

Leder for CCS i Bellona

80 milliarder tonn

CO2 kan vi lagre på norsk sokkel.

Beregningen er hentet fra Oljedirektoratet

Langskip - fangst og lagring av CO2

Langskip-prosjektet ble lansert av Solberg-regjeringen i 2020. Prosjektet går ut på å fange og lagre CO2 på norsk sokkel. Norcems sementfabrikk i Brevik og Hafslund Oslo Celsio er valgt ut som testanlegg for fangst av CO2. Oppstart ved de to anleggene er forventet i henholdsvis 2024 og 2026. Etter at CO2en er fanget blir den gjort flytende og fraktet med skip til Øygarden på Vestlandet. CO2en blir så pumpet gjennom rør og lagret under havbunnen. Det er estimert at prosjektet kan halvere CO2-utslippene ved de to anleggene og kutte opp til 800 000 tonn årlig. I tillegg til Norcem og Celcio er Equinor, Shell og Total med i samarbeidet.

Prosjektet er estimert å koste ca. 27,6 mrd. kroner. Staten dekker ca. 60 prosent av kostnadene.

CASE

Packaging and labeling, Font, Rectangle

Illustrasjon kilde: Illustrasjon av CO2-fangst, transport og lagring i Norge.

Kilde: Equinor

Photo: Heidelberg Materials

LES HELE CASET

Geelmuyden Kiese er et samfunnsbyrå som jobber for alle som vil bli hørt. Deloitte er verdens største revisjons- og rådgivningshus. Bak rapporten står Deloitte Economics, som tilbyr økonomisk rådgivning i strategiske beslutningsprosesser om bærekraftig endring og ESG

Har du forslag til ytterligere hindringer for bærekraftig omstilling, eller har du innspil til rapporten? Ta gjerne kontakt og send en e-post til thor.wangen@gknordic.com eller aloken@deloitte.no


Presenteres av